Fan burla de la fruita seca

Roger PalauOPINIÓ
Roger Palau, fruita seca FCAC

El sector de la fruita seca i la garrofa tenim un paper destacat en la preservació del medi ambient i l’equilibri territorial en terrenys on no hi ha alternatives de cultiu. A més, el nostre producte és un dels elements essencials en la dieta mediterrània i esdevenim la matèria primera d’una agroindústria que transforma aquesta producció i crea ocupació en l’entorn rural.

Per això, l’any 2003, després d’una llarga reivindicació del sector que va comptar amb la complicitat del Ministeri i el Departament d’Agricultura i també del Parlament de Catalunya, la Comissió Europea va acceptar preveure mesures d’ajut per evitar la desaparició d’aquest conreu i els efectes negatius que això provocaria des del punt de vista ambiental, rural, social i econòmic. A més, s’autoritzava els estats membres a concedir ajuts addicionals per afrontar necessitats específiques.

Des de 2012, el sector de fruita seca ha deixat de rebre 13 milions d’euros i un 7,5% de la superfície de conreu ja s’ha abandonat

Aquesta decisió de Brussel·les va representar un èxit sense precedents quan, precisament, ens temíem una dràstica reducció dels fons europeus tenint en compte que érem un sector mediterrani, amb pocs estats membres implicats i que la nova Política Agrària Comunitària (PAC) ja apostava per l’aleshores nou sistema de pagament únic.

Una dècada després del primer establiment de l’ajut específic, la Comissió Europea continuava apostant per la idoneïtat d’aquest suport al sector de la fruita seca i així es posa de manifest en els reglaments de la PAC de final de 2013.

Amb 9 euros per hectàrea no estan solucionant res

Però la nostra realitat ha estat decebedora quan ens hem adonat que són els estats membres productors els que han perdut la sensibilitat i han reduït progressivament el pressupost destinat a la fruita seca. Des de 2012, a Catalunya, la fruita seca hem perdut 8,6 milions d’euros de fons de la Generalitat als quals hauríem de sumar 4,5 milions de l’Administració General de l’Estat.

Fa mesos que estem denunciant l’impacte d’aquestes decisions en les explotacions i el risc d’abandonament de milers d’hectàrees augmenta. La reducció de la superfície productiva ja és una realitat i, des de 2011, a Catalunya s’ha reduït un 7,5% la superfície destinada al conreu de  fruita seca, mentre que en el conjunt d’Espanya la reducció només és de l’1,1%. En el cas concret de l’ametlla, la superfície de conreu s’ha reduït un 9,5% a Catalunya, front l’1,4% de l’Estat.

És imprescindible que, enguany, les administracions responsables -tant la Conselleria com el Ministeri- destinin un pressupost específic que permeti fer efectiu el pagament de 120,75 euros/hectàrea en la convocatòria de l’ajut específic de la fruita seca i garrofa.

Amb 9 euros/hectàrea no estan solucionant res. Estan fent mofa del sector.