“Falta consciència en l’ús de maquinària”

Veu Expert_Jordi SordeLA VEU DE L’EXPERT amb Jordi Sordé

Jordi Sordé, és enginyer tècnic agrícola i treballa a l’ADV (Associació de Defensa Vegetal) de l’Avellana i altres Cultius Mediterranis donant servei a socis i cooperatives del Camp de Tarragona, Priorat i Terra Alta, principalment en els conreus de fruita seca i olivera. També col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya impartint formació en temes com la maquinària d’aplicació de productes fitosanitaris.

Quins són els aspectes més importants que han de conèixer els agricultors sobre la maquinària agrícola d’aplicació de fitosanitaris?

En termes generals, cada vegada ens trobem amb productes fitosanitaris més tècnics i precisos, i cal tenir en compte més informació per fer una bona gestió sanitària del nostres cultius.

És precís que cada agricultor conegui el funcionament general de la seva maquinària a fi de mantenir l’equip en perfectes condicions i poder regular-lo segons les condicions del cultiu, les característiques de la plaga o malaltia i el producte. Només així garantirem una aplicació eficaç i eficient.

Per millorar la higiene de la maquinària, quina formació és més adequada?

Els cursos per a l’obtenció del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris, tant a nivell bàsic com qualificat, són una bona oportunitat per formar-se. També es van realitzant jornades de transferència tecnològica específiques sobre maquinària agrícola on es parla, entre altres coses, del seu manteniment i maneig.

Possibles problemes provocats per una mala pràctica de la maquinària agrícola…

Des de l’ADV, sovint ens trobem amb aplicacions poc efectives degut a màquines mal regulades, la desconeixença dels requisits del producte que s’aplica i dosificacions incorrectes.

L’ús adequat ajuda a evitar accidents. Creus que hi ha prou informació sobre aquest aspecte?

Sens dubte que, com més coneixem els nostres equips, més consciència tindrem dels possibles perills i danys que poden ocasionar. Penso que la informació existeix, però falta prendre consciència: encara ens trobem amb moltes màquines sense proteccions.

Quines són les últimes novetats en maquinària agrícola?

Un dels canvis més recents l’incorpora la Directiva europea sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, que obliga a què els equips d’aplicació de productes fitosanitaris amb capacitat superior als 100 litres passin una inspecció periòdica oficial abans del 26 de novembre de 2016. Els equips han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i acomplir uns mínims en seguretat, higiene i precisió definits per normativa.

L’ADV de l’Avellana i Cultius Mediterranis estem en procés d’homologar-nos com a centre inspector per poder oferir aquest servei als nostres socis i als companys d’altres associacions. L’obligació d’aquestes revisions l’entenem com una oportunitat per a la millora en el coneixement dels equips i l’eficiència de les aplicacions.