Extensió de la norma per al sector del vi

El Ple del Consell General d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries ha emès un informe favorable sobre l’extensió de la norma proposada per l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE) amb l’objectiu d’afavorir els operadors del sector i aconseguir la màxima eficàcia de les accions.

Està previst que entri en vigor a partir de l’1 d’agost i estarà vigent fins l’any 2019

Està previst que el Ministeri d’Agricultura aprovi l’extensió de la norma i que entri en vigor a partir de l’1 d’agost, coincidint amb el començament de la propera campanya vitivinícola. Estarà vigent fins l’any 2019.

Entre les accions que la Interprofessional del Vi pretén realitzar s’inclouen la promoció del consum responsable, estudis sobre innovació sectorial i implantació de bones pràctiques comercials entre operadors per millorar la cadena de valor.

Pel que fa a les aportacions econòmiques, es computarà tot el vi comercialitzat (granel, envasat, mercat domèstic, importacions i exportacions) i tots els operadors. Per això, s’han determinat dues quotes diferenciades: una per al granel de 0,065 € per hectolitre i una altra per a l’envasat de 0,23 € per hectolitre.