Europa, a favor de les organitzacions de productors

La principal conclusió de l’informe de la Comissió Europea sobre el funcionament dels programes operatius i de les organitzacions de productors de fruita i horta és que aquest sistema es confirma com a útil i eficaç.

L’informe, però, també destaca el baix grau d’organització que encara persisteix en alguns estats membres, principalment en els del sud d’Europa i a molts dels que han ingressat a la Unió Europea amb posterioritat a 2004. En aquests països, la majoria dels productors no pertanyen a cap organització i, per aquest motiu, tenen un escàs poder de negociació i estan més exposats als riscos vinculats a la globalització dels mercats.

Per tant, i en la mateixa línia que defensa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, cal estudiar mesures que impulsin formes de cooperació que permetin augmentar la taxa d’organització del sector i aprofitar al màxim els recursos disponibles.