Més informació en l’etiquetatge dels productes alimentaris

Unes cinquanta cooperatives van assistir a les jornades organitzades per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a Lleida i la Selva del Camp, amb la finalitat d’explicar les novetats europees sobre la informació alimentària que s’ha de facilitar al consumidor.

Durant la sessió de formació, es va explicar com afecten a les cooperatives els canvis que comporta la normativa europea, que regula des de l’etiquetatge dels productes fins a la presentació, la publicitat i la venda per Internet.

Les cooperatives assistents van plantejar consultes concretes sobre la informació que cal proporcionar al consumidor en els productes, i també què s’ha d’especificar en els menjars preparats. Finalment, van posar a la pràctica els continguts amb casos pràctics de disseny d’etiquetes.

La Unió Europea, més estricta amb l’etiquetatge
dels productes alimentaris