Estratègies per un vi competitiu

Vinícola de Nulles. Autor: Adam Albert
Vinícola de Nulles. Autor: Adam Albert

Amb la finalitat que resulti competitiu i pugui continuar generant riquesa i ocupació, s’està treballant a diferents nivells per un sector vitivinícola que, sens dubte, és estratègic tant a nivell català com estatal.

En aquest sentit, garantir un control de la producció en funció de la demanda del mercat ha de ser objectiu prioritari del Reial Decret que prepara el Ministeri d’Agricultura per aplicar els canvis que comporta la nova reforma de la PAC en el vi. L’estratègia ha de passar per controlar l’augment de la superfície i evitar la liberalització de la plantació de vinyer, limitant el potencial vitivinícola, aconseguint un creixement sostenible i augmentant la rendibilitat.

Juntament amb aquesta estratègia del sector productor, s’estan posant en marxa diferents mecanismes per a la promoció del consum de vi, com són la creació de la Interprofessional del Vi a nivell estatal i el primer panell de tast oficial de vins a Catalunya.

Autoritzacions de plantació

Com a pas previ d’una eventual liberalització de plantacions, la reforma de la PAC de 2013 estableix un nou règim d’autoritzacions de plantació, que permet garantir certa limitació de la producció i assegurar un creixement ordenat de les plantacions de vinya.

A nivell estatal, el Ministeri d’Agricultura està treballant en un Reial Decret d’aplicació de la PAC que, com a principal novetat, contempla la conversió dels drets de plantació de vinya en autoritzacions. En paral·lel, està definint la normativa que regularà el potencial de producció vitícola a escala estatal.

El nou sistema d’autoritzacions de plantació de vinya –que entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i serà vigent fins a final de 2030- estableix que només es podrà plantar vinya amb autorització i que aquestes autoritzacions, a diferència dels antics drets, no seran transferibles entre els viticultors. Les autoritzacions tindran una vigència de 3 anys.

Les autoritzacions es podran obtenir per tres vies. En primer lloc, mitjançant la conversió de drets de plantació a sol·licitud de l’interessat a partir del 15 de setembre. També s’hi podrà accedir mitjançant l’arrencada d’una vinya i la seva replantació. Finalment i per al cas de noves plantacions, existirà el mecanisme de salvaguarda amb la concessió d’una quota de superfície de vinya; aquesta quota permetrà realitzar noves plantacions i s’oferirà cada any per una superfície entre el 0% i l’1% del total de superfície plantada el 31 de juliol de l’any anterior i d’acord amb criteris d’admissibilitat i de prioritat.

Es preveuen sancions per als viticultors que realitzin plantacions sense autorització prèvia. Les penalitzacions podran comportar l’arrencada de les vinyes i multes coercitives, l’import de les quals estarà en funció del temps transcorregut des de la notificació de l’administració.

Amb la nova regulació, també desapareix la reserva de drets.

La Interprofessional del Vi

Reunió ministra
Reunió de la Interprofessional amb Isabel Tejerina, ministra d’Agricultura. Foto: MAGRAMA

Recentment s’ha aprovat el reconeixement de l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya com a organització interprofessional agroalimentària, i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’ha posicionat com una de les entitats que formen part de la Junta Directiva de la Interprofessional amb la representació del cap de branca del vi, Lluís Grogués.

L’existència d’aquesta organització permetrà fer front de forma conjunta a molts dels reptes que té el sector. En aquest sentit, un dels primers objectius és posar en marxa una campanya de promoció en el mercat interior per canviar la tendència negativa en el consum de vi.

Està previst que la campanya es dugui a terme mitjançant una extensió de norma i, per aquest motiu, el Ministeri s’ha compromès a posar en marxa un sistema d’informació de mercat centralitzat que garanteixi una presa de decisions equitativa per als diferents agents del sector vitivinícola estatal.

És probable que el sistema d’informació es basi en l’obligació de realitzar declaracions mensuals a través d’Internet. També es podria fer una recopilació d’informació per al seguiment del mercat amb els documents que acompanyen el transport de productes i registres que permeten conèixer les existències inicials, producció, entrades, sortides i existències finals, separant la informació per tipus de vi, denominacions d’origen o indicacions geogràfiques.

Aquesta norma bàsica en matèria de declaracions obligatòries del sector vitivinícola contribuirà, a més, a dotar el sector d’una major transparència.

Finalment, s’ha anunciat la creació del Registre General d’Operadors del Sector Vitivinícola (REOVI), on s’inscriuran tots els productors que elaboren vi o most. No hi tindran accés els no productors que emmagatzemin vins o mostos i que no siguin consumidors privats o minoristes.

El panel de tast de vins de Catalunya

A iniciativa de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), s’està treballant en la creació del primer panel de tast oficial de vins de Catalunya.

El panel de tast és un projecte pioner a Europa dins el sector vitivinícola, ja que no n’hi ha cap altre que aglutini tots els vins d’un país o regió. S’encarregarà de tastar els vins de les denominacions d’origen catalanes mitjançant un procediment regulat i acreditat per la ISO 17025.

Es tracta, doncs, d’una eina d’anàlisi al servei del sector que té com a objectiu substituir el judici individual i subjectiu pels criteris objectius d’un grup d’experts.

El panel de tast de vins de Catalunya estarà format per un cap i 25 tastadors oficials procedents de les diferents zones productores que tindran la missió d’analitzar organolèpticament els vins, elaborar-ne un perfil descriptiu i oferir un criteri independent de valoració.

La seva seu estarà a Vilafranca del Penedès, a les dependències de l’INCAVI.


Continua llegint…

Remuntant i encarant el futur