“És indignant la campanya d’inspecció a les benzineres”

Josep Lluís Escuer_suministraments cooperatives agràriesELS NOSTRES CAPS DE BRANCA
Josep Lluís Escuer, subministraments

Productor de fruita, vicepresident de la cooperativa Fru-Rose (Rosselló de Segrià) i membre del consell rector d’ActelGrup, Josep Lluís Escuer és responsable de la branca de subministres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya des de l’any 2010. A més, és vicepresident sectorial de subministraments de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, des d’on ha encapçalat la negociació per intentar resoldre el daltabaix de les inspeccions que Hisenda està fent en relació amb l’operativa de comercialització del gasoil.

 

Per què l’Agència Tributària està fent inspeccions a cooperatives que venen gasoil? 

A causa d’una particular interpretació de la normativa, ens hem trobat que moltes cooperatives que comercialitzen gasoil s’han vist sotmeses a inspeccions i a sancions encobertes, que des d’Hisenda anomenen “regularitzacions” però que impliquen el pagament d’entre 100.000 i 1.000.000 d’euros.

Les inspeccions es basen en què, en posar el combustible al vehicle, no es fa un pagament simultani amb la “targeta de gasoil bonificat” cada vegada sinó que es fa mitjançant una “targeta clau”, que la cooperativa crea per a cada soci. Aquesta targeta clau està vinculada amb la de gasoil bonificat, però, per motius de seguretat i per evitar deterioraments d’aquesta, en general es concentra el pagament bancari de tots els repostatges a final de mes.

Vull deixar molt clar que les cooperatives no hem fet cap frau i, en canvi, aquestes regularitzacions posen en situació molt greu de viabilitat a les cooperatives afectades i les famílies que en formen part.

Quines actuacions heu dut a terme?

Hem liderat el tema des de Catalunya, però hem treballat conjuntament, a nivell estatal, perquè afecta a cooperatives d’arreu. Vam aconseguir pactar amb el secretari d’Estat d’Hisenda perquè modifiqués la normativa i s’aturessin les inspeccions. També vam aconseguir el compromís perquè, amb una autorització expressa de l’Agència Tributària, puguem justificar la traçabilitat de les operacions mitjançant la targeta clau, que és el sistema que estem utilitzant la majoria de cooperatives per vendre gasoil als socis.  

Així doncs, la problemàtica està solucionada?

Malauradament, no. Tot i aquest acord, els responsables d’inspecció d’Hisenda han decidit continuar unilateralment amb els controls i, el que és pitjor, fer-ho amb caràcter retroactiu de fins a cinc anys enrere.

És una decisió injusta perquè saben que la major part de cooperatives no estaria complint segons la seva interpretació de la normativa, sobretot en anys anteriors, perquè els dos últims anys una part de cooperatives ja ha fet les modificacions necessàries en els terminals per poder cobrar amb la targeta de gasoil bonificat. Però, insisteixo, no s’ha fet cap frau. I, per això, intuïm que darrera d’aquesta decisió hi ha un afany recaptatori claríssim.

A Catalunya, quina és la situació?

De moment, aquí ja tenim a dues cooperatives amb regulacions, però tinc una gran preocupació perquè, si continuen les inspeccions, no sabem quantes cooperatives podrien acabar afectades.

Creieu que, finalment, se solucionarà?

Penso que s’acabarà resolent, però cal voluntat i decisió política perquè els processos de diàleg a nivell més tècnic ja els hem esgotat. Si no es recondueix la situació, no descarto pressions com les que ja es proposen en altres comunitats autònomes. De fet, ja hem traslladat la nostra preocupació al president del Govern, Mariano Rajoy, i als ministres d’Hisenda i Agricultura. També ens hem posat en contacte amb el president de la Generalitat de Catalunya per obtenir el seu suport i esgotar les possibles vies de pressió.

Un altre tema que afecta el sector és l’obligació de gestió integrada de plagues, en vigor des del gener. Quina valoració en feu? 

Es tracta d’una exigència normativa de la Unió Europea que es va aprovar fa més de 4 anys i que va ser una pressió clara dels països de l’Europa del Nord cap als del Sud. Els pagesos som els primers interessats en la sostenibilitat mediambiental i és cert que aportarà un major control sobre determinats productes fitosanitaris i les seves aplicacions i controls. Però aquesta normativa implica, bàsicament, més burocràcia i més costos i probablement no seria de necessària aplicació en tots els cultius.

Per al pagès, suposa complimentar uns quaderns de camp de forma obligada, tenir carnet d’aplicador de fitosanitaris i comptar amb recolzament tècnic. El no compliment d’aquestes exigències pot comportar retallades als ajuts.