En joves i competitivitat, el PDR ha mort d’èxit?

Xavier Pié, vicepresident Federació de Cooperatives Agràries de CatalunyaOPINIÓ
Xavier Pié,
 vicepresident FCAC


Enguany, la convocatòria dels ajuts de joves i de millora de la competitivitat del Contracte Global d’Explotació (CGE) ha estat un èxit pel que fa al nombre de sol·licituds. Tant d’èxit, que implicarà que el pressupost que manca per atendre aquestes peticions d’incorporació al sector s’hagi de treure dels fons per a la millora de la competitivitat, ja que la convocatòria de joves es considera prioritària.

Més de 770 noves incorporacions i més de 1.700 sol·licituds d’ajuts d’inversió a les explotacions s’han d’interpretar com bons indicadors, un termòmetre de què el sector té poder d’atracció i és viu, que té ganes de posar diners per millorar la seva competitivitat. Per tant, on està el problema?

La realitat és que, si no es canvia res, la convocatòria 2015 passarà a ser –una vegada més- com una d’aquelles en què es produeix una denegació dràstica de les sol·licituds de competitivitat. Més d’un 75% d’expedients denegats per falta de pressupost.

És un fet difícil d’explicar el primer any d’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), quan s’ha produït un increment del pressupost en relació amb l’anterior període d’execució (+9,4% en modernització/competitivitat; +24,8% en joves) i es preveu un any menys d’execució.

Què els hi podem dir a aquestes explotacions?

En primer terme, que segurament el Departament d’Agricultura no ha previst prou bé una situació que era un “secret a veus”. La gran demanda d’aquestes línies respon, en bona part, a la situació final del PDR anterior: modernització va sofrir una denegació sensible l’any 2012, una del 90% al 2013 i el 2014 no hi va haver convocatòria; en joves, la convocatòria va ser molt restringida. Sabíem que arribava un “tsumani” i no s’ha sabut planificar per evitar el desastre.

Fer política és prioritzar

La incorporació de joves és una de les prioritats. No obstant això i tal com proposa el Departament d’Agricultura, cal ser exigents amb els requisits dels joves per esvair qualsevol dubte de veracitat i, a més, des del nostre punt de vista, és imprescindible reforçar encara més els compromisos.

Tampoc podem generar falses expectatives en competitivitat, ja que és un dels instruments que hauria d’esdevenir l’espina dorsal de la nostra política agrària. Potser és necessari ajustar la demanda al pressupost, però també hem de tenir clar on volem focalitzar el nostre suport, quin tipus d’actuacions volem auxiliar i, en definitiva, quin model d’explotació volem potenciar.

Això s’ha de fer quan abans millor i, contràriament al que planteja la Conselleria, des de la igualtat d’oportunitats dels diversos sectors i territoris.