“En ametller, tenim dues realitats molt diferents”

ENTREVISTA
Roger Palau Fruita Seca FCAC

Roger Palau_fruita seca FCACCap de branca de fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Roger Palau (Alcover, 1977) treballa per “transmetre a la societat els beneficis que aporta el consum d’aquest producte cardiosaludable”.

La seva visió del sector és positiva: “La fruita seca és un cultiu del qual hi ha demanda a nivell mundial i això ens aporta estabilitat”.

L’any 2018 és el primer que el Ministeri deixarà de destinar un pressupost per a l’ajut específic a la fruita seca. Quines conseqüències pot comportar aquesta decisió?

A Catalunya, tenim dues realitats productives molt diferents en el conreu de l’ametlla.

L’aparició de les noves varietats, l’aportació del reg i l’aplicació de la tècnica han portat a una tipologia de finques que són rendibles per elles mateixes ja que les produccions són molt elevades.

Però hi ha també una altra realitat, la històrica, la de l’ametller marginal. Són zones poc fèrtils, de secà, on les produccions són baixes i la possibilitat d’un benefici econòmic és complicada si no existeix un ajut econòmic.

Existeix, doncs, un risc d’abandonament…

Sí. En aquestes zones marginals, hi ha un risc d’abandonament del cultiu i, a base d’anys, podríem arribar a un risc de despoblació.

Per això defensem que són imprescindibles els ajuts, perquè l’ametller és l’únic conreu que s’hi adapta i en aquest sentit compleix una funció mediambiental i d’equilibri territorial molt important.

Quines solucions es proposen des de la Federació?

Creiem que és una problemàtica no només de Catalunya sinó del conjunt de l’Estat espanyol i per això defensem que el Ministeri ha d’intervenir, encara que després l’ajut es vinculés al PDR autonòmic o es complementés amb programes concrets de les comunitats autònomes.

I pel que fa a l’ametller de regadiu, com canviarà el sector?

No hi ha mercat més sa que aquell en què la demanda gairebé supera la producció.

Per sort, en el cas de l’ametlla s’han fet campanyes a nivell mundial impulsades per Califòrnia (Estats Units) i han aconseguit incentivar el consum d’aquest fruit sec, que cada vegada és més elevat. Malauradament, no s’ha fet el mateix amb l’avellana i per això, és un mercat un xic ofegat.

Parlant de l’avellana, la Federació va participar recentment en la trobada anual amb Turquia…

Sí. És una trobada important, amb tots els agents del sector, i creiem que cada vegada és més positiva perquè la informació que s’hi comparteix és més transparent.

En l’àmbit de l’avellana, Turquia té un paper decisiu. Es tracta del primer productor a nivell mundial i té l’obligació de buscar nous mercats per evitar els  grans estocs de producte. Si els productors turcs van malament, ens acaben arrossegant a tots.

A nivell català, com valores el Grup de Treball de l’Avellana impulsat pel Departament d’Agricultura?

Es va posar en marxa fa uns dos anys i hi participem la Conselleria, la Federació, les cooperatives, els sindicats agraris, tècnics del sector i agents comercials; és a dir, tots els agents de la cadena des de la producció a la comercialització.

La capacitat d’iniciativa i de progrés d’aquest grup és extraordinària. En el moment de la seva creació vam decidir els temes més rellevants a tractar i vam marcar les prioritats, que es van implementant progressivament.

En l’actualitat treballem aspectes com el Pla estratègic del sector, els tractaments fitosanitaris o l’Observatori de Preus…

L’Observatori de Preus de referència està aportant transparència al mercat de la fruita seca?

Crec que serà una eina de futur i que, a llarg termini, podrem treure’n conclusions. Però encara s’ha de treballar perquè la metodologia no està prou ben ajustada i està donant errors.

Un altre dels temes que preocupen és la presència de Xylella fastidiosa a plantacions d’ametller d’Alacant i les Illes Balears…

Des de la Federació n’hem fet molta difusió perquè creiem que la falta d’informació és el gran enemic: cal que els productors sapiguem què és la Xylella i com es propaga.

Per evitar la infecció, és bàsic que les plantacions estiguin ben cuidades i amb tractaments fitosanitaris adequats, ja que les zones de cultiu marginal tenen un major risc.

Igualment, amb el Departament d’Agricultura hem treballat un programa d’eradicació per actuar de manera ràpida i eficaç si es donés el cas d’entrada en un cultiu.

 


ROGER PALAU
 porta l’explotació familiar agrària -dedicada al conreu de l’avellana, és enginyer tècnic agrícola i està especialitzat en l’assessorament de camp.

Treballa a l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’Avellana i Cultius Mediterranis, des d’on dóna resposta a les necessitats agronòmiques del pagès durant la campanya: abonat, esporga, reg, tractaments fitosanitaris, poda… perquè, segons explica, “tot això ha canviat molt en els últims anys; estem aplicant molta tecnologia i el cultiu de l’ametller està revolucionat”.

La seva vinculació amb el món cooperatiu l’ha portat a ser vicepresident de la Cooperativa Agrícola d’Alcover, entitat que va presidir durant deu anys, i a formar part del consell rector d’Unió Corporació Alimentària.

Des de fa unes setmanes, presideix el Consell Sectorial de fruita seca de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya -on ha assumit el repte de “treballar per posar en marxa una marca estatal de qualitat per a l’ametlla”- i continua col·laborant amb la mesa nacional de fruita seca junt amb la resta d’agents del sector.