Els socis, implicats a la cooperativa

La Federació de Cooperatives Agràries en Catalunya té en marxa un itinerari formatiu amb la voluntat d’augmentar la implicació amb la cooperativa, tant per part de les juntes rectores com dels seus socis.

En aquesta línia, fa unes setmanes va organitzar una jornada tècnica sobre possibles eines per afavorir la implicació dels socis amb la cooperativa, en el decurs de la qual es va explicar un dels programes de treball que més augmenta la implicació i que consisteix en la combinació de tres variants: “poder”, “voler” i “saber”.

Els experts van explicar quins factors són bàsics a l’hora de dissenyar un pla de participació del soci en el projecte de la seva cooperativa i també van mostrar als participants exemples d’altres entitats cooperatives que han aconseguit augmentar considerablement la implicació dels seus associats.

La jornada va despertar l’interès del sector i hi van assistir nombrosos representants de cooperatives.