El sector del vi millora el coneixement del mercat

vi 2El Govern espanyol ha aprovat el Reial Decret sobre declaracions obligatòries en el sector del vi amb la finalitat que tant l’Administració com el sector disposin de dades per fer un millor seguiment de l’evolució del mercat en tot moment.

La normativa estableix un sistema que es basa en el Registre General d’Operadors del Sector Vitivinícola (REOVI) i en un nou Sistema d’Informació de Mercats (INFOVI). Per tal que aquestes eines es mantinguin actualitzades, els operadors hauran de realitzar declaracions mensuals sobre producció, existències, entrades i sortides de vi i most. La informació es facilitarà via electrònica i la base de dades serà gestionada per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA).

El cap de branca de vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Lluís Grogués, subratlla que “és important que puguem tenir informació de l’evolució del mercat en temps real, ja que això ens permetrà adoptar les decisions que s’escaiguin amb més coneixement”.

Des de final setembre, l’aplicació informàtica ja està disponible a tot l’Estat excepte per als operadors catalans, degut a un problema de conversió de dades. Aquest fet ha provocat que la obligatorietat de declarar s’hagi posposat en repetides ocasions i, quan s’activi, s’haurà de realitzar amb caràcter retroactiu des del mes d’agost.

Decret d’efluents

D’altra banda, finalment s’ha publicat el Decret sobre efluents dels sectors vitivinícola i oleic. Aquesta norma simplifica la comunicació, que d’ara endavant es farà amb el Departament d’Agricultura en lloc de l’Agència de Residus.

Segons el nou criteri, la comunicació es farà a l’inici de la propera activitat i no caldrà tornar a fer-la mentre no hi hagi canvis substancials en el volum generat per la cooperativa. Alhora, també s’eliminen les fitxes de destinació que calia complimentar per a cadascun dels viatges de les vinasses cap a aplicació agrícola.