El sector agroalimentari, estratègic?

Josep Pere ColatOPINIÓ
Josep Pere Colat i Clua, president FCAC

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, sempre defensem que l’actuació del Govern, no només de la Conselleria d’Agricultura, hauria d’anar dirigida a valorar el sector agroalimentari com un dels estratègics a nivell de Catalunya, atesa la seva important contribució en l’economia i l’equilibri territorial.

Així és com els països avançats consideren el sector agrari, i aquest és un element que tots els partits polítics, sense excepció, reivindiquen en campanya electoral i inclouen clarament en els programes electorals.

Però quan realment arribem al moment de posar negre sobre blanc, en confeccionar els pressupostos i decidir prioritats, veiem que el resultat és francament diferent. Almenys, això és el que sembla que passa amb els pressupostos del Departament d’Agricultura d’aquest any. Que un sector que és estratègic tingui una Conselleria que és la penúltima del Govern quant a dotació disponible diu molt. No és molt lògic que si un sector és rellevant per a l’acció de govern, el seu pes polític no hagi deixat de disminuir i se situï en el valor més baix en termes relatius des de 2010.

Ens podem omplir la boca dient que el sector agroalimentari és un dels primers sectors industrials de Catalunya i que formem part d’un clúster rellevant en el conjunt d’Europa, que és veritat; però si després no sabem traduir aquesta realitat en pes dins el govern i en capacitat d’acció vol dir que, entre tots, som poc eficaços a l’hora de transmetre aquesta realitat.

O potser el que passa és què l’Administració catalana és poc coherent, perquè la disminució per al sector agroalimentari resulta gairebé quatre vegades superior a la mitjana de la retallada en el conjunt de les conselleries.


Continua llegint…

Pressupost agrari insuficient