“El rendiment de la formació a mida és molt alt”

Ricard-Gil-gerent-CovidesCO[OP]INIÓ
Ricard Gil, gerent de Covides

Ricard Gil és el gerent de la cooperativa vitivinícola Covides i, des de fa anys, organitza les activitats formatives que realitzen els socis i els treballadors de la cooperativa d’acord amb l’assessorament de l’àrea de Formació i Recursos Humans de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 

Quina formació feu actualment a Covides?

Fa dos anys vam començar a dissenyar, en col·laboració amb la Federació, una formació a mida específica i adequada a les necessitats de dos grans col·lectius de la nostra cooperativa.

Una línia de treball està destinada als membres del consell rector i als socis joves. L’objectiu és donar els coneixements de gestió empresarial necessaris per afavorir la comunicació bidireccional en les reunions entre la junta rectora i la gerència de la cooperativa.

En paral·lel, fem una formació per a l’equip comercial que respon a les nostres particularitats. En aquest sentit, organitzem  periòdicament tastos de vins de la nostra competència a nivell intern. A més, cap a finals d’any fem una convenció amb l’equip comercial i tractem un tema específic sobre desenvolupament d’habilitats; l’any passat, per exemple, vam parlar de tècniques de negociació.

I com valoreu aquestes activitats dissenyades específicament per a vosaltres?

El rendiment que obtens d’aquest tipus de formació és molt alt, perquè vas directament als objectius que es plantegen en reunions prèvies i que es basen en les característiques específiques de Covides.

A més, hem arribat un nivell d’entesa entre Covides i la FCAC que ens permet ser molt àgils al temps que ens proporciona un ampli ventall de formadors qualificats.

Ens podeu posar algun exemple?

Actualment estem fent una formació sobre planificació estratègica per al nostre consell rector, però no impartim una formació estàndard, sinó que en les  reunions prèvies de treball vam adaptar el contingut de les sessions al Pla estratègic concret que tenim a la nostra cooperativa.

Quins recursos utilitzeu per fer aquesta formació?

Bàsicament, tenim dues fonts de finançament: els diners de què disposem pel crèdit de formació que atorga la Seguretat Social a totes les empreses i també els recursos que ens proveeix la Federació de Cooperatives.

Servei de formació a mida

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya presta un servei de disseny a mida de la formació per a les cooperatives sòcies. Es tracta d’un assessorament en la planificació del reciclatge professional dels quadres directius i tècnics de les cooperatives, que inclou també l’actualització de coneixements dels socis i del mateix consell rector.

Les sessions es personalitzen segons les particularitats de cada cooperativa, vinculant els continguts de les activitats formatives a les seves necessitats i objectius empresarials i comptant amb la col·laboració de professorat qualificat.