“El problema del cereal és la incertesa”

ENTREVISTA
Jesús Ricou Conreus Herbacis i Farratges FCAC

Jesus Ricou_Cereals FCACJesús Ricou (les Borges Blanques, 1971) és el cap de branca de conreus herbacis i farratges de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. La seva trajectòria junt amb la feina diària dedicada al conreu de cereals i farratges li confereixen un coneixement del sector agrari des del punt de vista més pràctic.

Defensor del model cooperatiu i agricultor de conreus extensius, argumenta que “per a un productor de cereal, estar sota el paraigües cooperatiu dóna tranquil·litat, ja que les cooperatives desenvolupen un paper clau a l’hora de regular els preus i evitar les fluctuacions dels mercats borsaris”.

“El cereal és un sector estratègic, i no només perquè els cultius extensius ocupen un 62% de la superfície agrícola catalana. Som la primera baula de la cadena i per tant, valedors de la sobirania alimentària del país”.

Quin balanç feu de la collita d’enguany?

Tot i que les produccions estan sent més baixes del que s’esperava abans de començar a segar, no és un any dolent. A Catalunya hem tingut una primavera més plujosa en relació a la sequera d’altres comunitats autònomes, però la gelada sobtada de l’abril ha perjudicat produccions que s’esperaven bones.

Com afectarà la nova PAC al sector cerealista?

Penso que és important impulsar una PAC més justa i sostenible però, a més d’apostar pel medi ambient, cal també protegir els agricultors com a garants d’aquest medi.

En cada nova reforma, els agricultors hem anat veient com les mesures s’han anat dirigint cap a la protecció del medi ambient sota el lema “una PAC més verda”, ja que la societat exigeix que els pagaments suposin un benefici mediambiental. Malgrat hem estat  força crítics amb la imposició de la diversificació (greening), no s’ha donat una caiguda de productivitat i el sector ens hem adaptat de manera exemplar als nous requisits

Els principals reptes a què s’enfronta el sector…

Sens dubte, el nostre handicap és la incertesa. Per una banda tenim el canvi climàtic, que comporta variacions brusques de temperatura, tempestes i sequeres que afecten els rendiments. De l’altra, hi ha la volatilitat de les cotitzacions.

Quina incidència té aquesta volatilitat?

La volatilitat afecta negativament la capacitat d’inversió i la creació de llocs de treball a l’agricultura. Desincentiva la modernització, la innovació i, el més greu, el relleu generacional.

Les cooperatives, quines eines tenim a l’abast?

El cereal és un producte que és considerat un commoditie. Per tant, ens cal guanyar eficiència, concentrar oferta i ser més forts.

El Parlament Europeu ha aprovat una important resolució en què reconeix el paper imprescindible de les cooperatives per esmorteir les oscil·lacions i aportar valor afegit, però encara hi ha molt recorregut per valoritzar les nostres produccions com treballar amb blats de qualitat, ordis malters o cereal ecològic.