El pressupost d’Agricultura

Ramon Sarroca_President_FCACEDITORIAL
Ramon Sarroca, President FCAC


A la Federació estem pendents de les possibles esmenes que podrien modificar el pressupost presentat pel Govern de la Generalitat i que actualment es troba en tràmit parlamentari.

Valorem el canvi de tendència, ja que sembla que enguany es produirà un increment del 14% en la dotació econòmica al Departament d’Agricultura. No obstant això, creiem que caldria incrementar més la partida destinada al sector, després de la retallada pressupostària que hem estat patint els últims anys en relació amb la resta de Conselleries.

I és que, tot i ser conscients de les dificultats pressupostàries a nivell de Govern, tenim el deure de fer una anàlisi rigorosa i objectiva de la dotació que es destina al cooperativisme agrari, perquè totes les partides són d’importància cabdal per al desenvolupament de l’activitat dels socis i especialment, de la nostra agroindústria.

En concret ens preocupen els ajuts a la intercooperació, que s’han reduït un 50% respecte de l’exercici anterior, i emplacem a la Conselleria d’Agricultura a fer l’esforç d’incrementar els recursos necessaris per dur a terme un nou Pla de competitivitat de les cooperatives agràries.

Més enllà, el suport al PDR i al Contracte Global d’Explotació, els ajuts a l’agroindústria, a la millora de la competitivitat, a la innovació, a l’impuls de circuits curts i dels productes amb distintius d’origen i qualitat, la incorporació de joves, les mesures agroambientals… Totes elles són mesures que hem de contemplar conjuntament, perquè no tenen sentit l’una sense l’altra si volem potenciar la riquesa del sector cooperatiu i d’un món rural dinàmic i divers.

A dia d’avui, els nostres productes estan presents a mercats nacionals i internacionals i la nostra qualitat es valora arreu del món. Però la funció de la cooperativa va molt més enllà de la producció i la comercialització; la cooperativa també ha esdevingut imprescindible per a una correcta organització del teixit econòmic i social del territori on es troba ubicada.

Per tot plegat, a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya som rigorosos, estrictes i efectius en la negociació de les línies que arriben al nostre sector.