“El Pla Estratègic ens ajuda a trobar noves sortides”

Agustí Farré_Ramadera Pallars de SortCO [OP] INIÓ
Agustí Farré, Agrària i Ramadera Pallars de Sort

Agustí Farré és gerent de l’Agrària i Ramadera Pallars de Sort, una cooperativa que fa uns anys es va iniciar en la comercialització de la carn ecològica produïda pels seus socis ramaders i que, en l’actualitat, compagina les activitats destinades a la ramaderia convencional amb l’ecològica.

Ara fa uns mesos que vau iniciar un procés de reflexió estratègica, quina va ser la vostra motivació?

Donada la situació canviant que es dóna avui en dia, vam decidir de fer el Pla Estratègic de la cooperativa per poder trobar noves sortides.

Per això, vam reflexionar sobre els punts febles que tenim a la cooperativa i també vam analitzar els nostres punts forts. L’objectiu era, sobretot, analitzar les coses que hem fet bé fins ara i quines podem millorar.

Qui va participar en l’elaboració del Pla Estratègic?

Es va crear un grup de treball en què van participar membres del Consell Rector de la nostra cooperativa, que tenen un doble perfil: són responsables directes en la gestió de la cooperativa i, com a socis que en formen part, també són una part molt interessada perquè la cooperativa funcioni bé.

També s’hi van implicar treballadors, en la mesura que participen directament en el funcionament de la cooperativa i constaten quines coses van bé i quines no van tant bé.

La valoració general de tot el procés, quina seria?

Molt positiva. Vam tenir assessorament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya durant tot el procés d’anàlisi i debat i, per aquest motiu, ens va ser més àgil de portar a terme.

L’única objecció que hi posaria és que, una vegada tens els objectius definits i has de desenvolupar el pla d’actuació, resulta una mica complicat posar en pràctica de manera immediata els acords presos en les sessions de treball.

Què us ha aportat la realització del Pla Estratègic?

La realització del Pla Estratègic ens ha ajudat a reflexionar sobre quines coses creiem que fem bé i quines no. De vegades, són detalls molt simples i que, per aquest motiu, no valorem el suficient però, en realitat, són aspectes molt importants per al bon funcionament de la cooperativa.