El panís pastone millora la salut del bestiar

INNOVACIÓ

 

Amb el sistema de doble collita s’augmenta la disposició de cereals de proximitat per a la producció de pinso

Durant el darrer any, una de les apostes més importants de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell -que suma 3.700 socis- ha estat en recerca, desenvolupament i innovació.

En aquest sentit i arran de la implantació del projecte de doble collita i obtenció del pastone, s’ha incrementat considerablement la producció de cereals. El nou sistema consisteix a sembrar el panís a principi d’estiu en finques que s’han segat després que a l’hivern hi hagués hagut un cereal d’hivern, o un altre cultiu alternatiu com el pèsol o la colza. En l’últim any, les entrades de cereal a la cooperativa han augmentat un 16%.

Ensitjat de Pastone_Cooperativa d'IvarsA més, s’aposta per la producció de panís pastone perquè fermenta i es converteix en un producte molt digestiu, similar al iogurt, que millora la salut intestinal dels animals i augmenta la resistència a les malalties. En tres anys la producció d’aquest blat de moro s’ha duplicat i enguany superarà els 15 milions de quilos.

D’altra banda, la Cooperativa d’Ivars ha iniciat un nou procés de conservació de panís humit en una atmosfera controlada sense oxigen. El principal avantatge és la disposició d’un panís més digestible, a més del conseqüent estalvi energètic, ja que s’evita haver d’assecar el panís per guardar-lo.

Finalment, també en l’àmbit d’innovació, s’ha posat en marxa un nou laboratori que permet intensificar el Pla de Control de Qualitat ja implantat a les fàbriques i implementar noves tècniques d’anàlisi ràpida per donar resposta a les necessitats de socis, fàbriques i centres productius.

En l’última campanya, les entrades d’ordi, blat i panís a la Cooperativa d’Ivars han estat de 73.009 tones, un 16% més que l’any anterior.

Però no només això: també s’ha registrat un increment de la comercialització de bestiar. En porcí s’ha arribat als 516.513 caps -increment del 8%-; en boví als 22.849 caps -augment del 10%-, i en el sector avícola s’ha arribat a 1.504.959 pollastres –creixement del 2,5%.

Aquesta cooperativa també ha cercat l’equilibri intern en la producció de pinsos entre els 3 centres de producció especialitzats en porcí, remugants i avicultura respectivament, i s’ha arribat a una producció anual de 283.128 tones. L’objectiu és anar incrementant l’abastament de cereals i matèries primeres de proximitat per ser menys dependents de la importació.