El Ministeri deixa la fruita a la seva sort

PréssecsEl Ministeri d’Agricultura ha presentat a les organitzacions agràries el Pla de Mesures per a la millora de la fruita dolça.

Aquest sector, i més concretament la fruita d’os, travessa una crisi greu des de l’inici del veto rus, l’any 2014. Aleshores es va iniciar un fort desequilibri estructural entre oferta i demanda, impedint comercialitzar les produccions a uns preus que permetin cobrir costos als agricultors.

Des d’aleshores, les mesures conjunturals establertes per Brussel·les han anat suavitzant l’impacte negatiu, però arriben a la seva fi. Per fer front a la preocupant situació, l’Estat espanyol ha presentat un pla que estableix responsabilitats tant al Ministeri com a les comunitats autònomes i al mateix sector.

El document s’estructura en blocs que pretenen injectar liquiditat, reequilibrar oferta i demanda, reestructurar un sector en crisi i, finalment, incrementar la informació.

Una quinzena de mesures concreten aquests objectius. Inclouen des de l’aprovació d’una línia d’ajuts per cobrir els costos dels avals de SAECA, préstecs nous o refinançament de préstecs contrets fins a un valor de 80 milions d’euros a sol·licitar una reducció de l’índex de rendiment net per a l’exercici fiscal corresponent a 2017.

També es preveu millorar la contribució dels programes operatius i els programes de desenvolupament rural a la recuperació de l’equilibri dels mercats, millorar el control de les noves plantacions de fruita dolça, fomentar la producció ecològica i la qualitat, i promoure el consum.

Altres aspectes a treballar són l’obertura a nous mercats, el foment de les organitzacions de productors i una millor planificació de les campanyes.

Pla de la Generalitat per al sector

En paral·lel, la Generalitat i el sector han acordat un Pla d’Acció de la Fruita Dolça a Catalunya, que preveu una inversió de 19,3 milions d’euros d’ara fins a 2020.

S’estructura al voltant de quatre grans eixos d’actuació: reorientació de la producció, reforç al sector, foment del consum, i professionalització i coneixement.

De l’estudi previ al desenvolupament d’aquest pla que pretén fer front a la crisi del sector fructícola català es desprèn que Lleida, amb 40.489 hectàrees, concentrava el 82% de la superfície de fruita fresca catalana al 2016, i que el préssec, la pera, la poma i la nectarina concentraven el 89% de la superfície.

També es constata que la fruita més consumida a les llars catalanes és la poma, seguida del préssec, la nectarina, i la pera.

OPINIÓ
Albert Capdevila
FRUITA I HORTA FCAC

“Les cooperatives creiem que es tracta d’un pla de mesures amb bones intencions, però sense un pressupost suficient que ens mostri una implicació real de l’Administració.

Precisament, hi trobem a faltar una de les mesures més demandades pel sector: el pla d’arrencada i abandó, que ajudaria molts productors a sortir del mercat i reorientar la seva explotació. D’aquesta manera eliminaríem una part de la producció i això ens permetria rebaixar la pressió sobre els preus que estem vivint aquests últims anys.

Tenim la sensació que el Ministeri ha adoptat un pla d’abandonament del sector a la seva sort”.