El Ministeri aboca els lleters catalans a abandonar

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha expressat la seva preocupació per la proposta de repartiment de l’ajut acoblat del Ministeri d’Agricultura.

El Ministeri, que té previst reservar un pressupost comunitari anual d’uns 93,6 milions d’euros a aquest ajut, penalitzarà les explotacions més grans –com són les de Catalunya- en favor de les petites explotacions de la Cornisa Cantàbrica i Galícia.

El responsable de ramaderia i llet de la Federació, Ramon Armengol, explica que “les nostres explotacions, més ben dimensionades i que han fet inversions per ser més competitives, seran víctimes d’una doble penalització i veuran reduïts sensiblement els seus ajuts”. Els lleters catalans es veuran perjudicats pel repartiment de l’ajut base (regionalització) ja que disposen de menys hectàrees i, sobretot, per la proposta de repartiment d’ajut acoblat que limita a les 75 primeres vaques.

La finalitat de l’ajut acoblat és compensar els desajustaments que es produeixin amb la proposta de regionalització i evitar el risc d’abandonament de determinades produccions. Just al contrari del que passarà amb els productors de llet a Catalunya, en cas d’aplicar-se aquesta reforma.

Vaca de llet a La FagedaSobrepassament de la quota

Pel que fa a la quota lletera, els informes del Ministeri apunten a què hi haurà sobrepassament.

El Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea de juliol va descartar la possibilitat d’establir canvis en els mecanismes de gestió de la taxa làctia i, segons els Ministeri, el repartiment anual de quota de la reserva es farà d’ofici i es notificarà als ramaders a l’octubre, igual que s’ha fet les últimes campanyes.