El futur és nostre

Xavier Pié, vicepresident Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

 

 

OPINIÓ
Xavier Pié, vicepresident FCAC


Les cooperatives agràries, per la nostra naturalesa de servei a la comunitat, som part imprescindible i integrant del desenvolupament rural. En una única entitat, les cooperatives concentrem l’activitat econòmica, la vinculació amb el territori i la producció agroalimentària, el compromís amb la gent i l’oferta de serveis als diferents agents de l’àmbit rural.

Per això, tenim molt a dir d’aquest nou PDR (Programa de Desenvolupament Rural) i hem d’aprofitar les diverses convocatòries que tot just han sortit o estan a punt de publicar-se. Jo diria més: tenim l’obligació de treure’n el màxim suc.

És la nostra responsabilitat esdevenir protagonistes de l’aplicació del nou programa, valorar les alternatives de suport als projectes col·lectius, potenciar el treball en xarxa i la cooperació amb altres actors del territori. Això significa que hi hem participar de manera activa i que hem de fer-ho des del lideratge, sent conscients de tots els qui portem darrera nostre.

El PDR es posa en marxa amb un dèficit de pressupost, provocat principalment per la disminució d’un 74% en la contribució del Ministeri. Això ens preocupa, i molt, per a determinades línies d’ajut. Però no podem defallir. Ben al contrari, hem d’estar a la línia de sortida, preparats per potenciar els projectes de futur que tots hem d’emprendre.

Estiguem a l’alçada dels nostres somnis!


Continua llegint…

Oportunitats per a les cooperatives