El futur de les Organitzacions de Productors

La reforma de la PAC proposa estendre el model d’OPFH (Organitzacions de Productors de Fruita i Horta) a la resta de sectors. Ara bé, la definició d’OP que es proposa és molt més laxa i molt diferent de la que actualment s’utilitza en el règim de les fruites i hortalisses.

En el sector de fruita i horta, és imprescindible que les OP compleixin amb un seguit de requisits relatius als recursos tècnics, les funcions, la dimensió, les obligacions, etc. que garanteixen el reconeixement només d’aquelles OPFH que valoritzen i comercialitzen el producte, i en queden excloses les organitzacions concebudes només com a fòrum o a instàncies de negociació de preus.

La comercialització és la base de les cooperatives i de les OP de fruites i hortalisses. Per això, el cap de branca de Fruita i Horta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, explica que “la definició completa d’OP de fruites i hortalisses i les seves estrictes obligacions estatutàries constitueix un element essencial per garantir el bon funcionament del règim d’ajuts dels programes operatius. Aquesta especificitat s’haurà de recollir en el Reglament del Consell Europeu, de la mateixa manera que es reconeixen elements específics per a altres sectors, com el del vi”.

Sarroca afegeix que “els objectius de la reforma de la PAC no es poden aconseguir pels productors individuals ni mitjançant fórmules de col·laboració parcials. Ben al contrari, es requereix la posada en comú de la producció al voltant d’un projecte d’empresa de comercialització conjunta sostenible, amb una delegació total de les decisions i estratègies comercials”.