El futur de la llet

Sector ramader_LletAviat farà tres anys que van desaparèixer les quotes lleteres a la Unió Europea i ja s’estan posant de manifest algunes de les conseqüències que s’havia alertat que es podrien donar en el sector fruit d’aquesta decisió. És el cas de la reducció del nombre d’explotacions i de l’increment de la seva dimensió.

Actualment, el nombre de ramaders amb lliuraments de llet a Catalunya es troba en 522 amb una producció total de 682.770 tones de llet anuals i un rendiment lleter de més de 10.000 quilos per vaca i any. En xifres rodones, podríem dir que una explotació mitjana a Catalunya té al voltant d’unes 150 vaques i produeix uns 1,2 milions de litres de llet, que representen gairebé 3.800 litres de llet diaris, és a dir, la producció mitjana per vaca i dia és de 24,3 litres.

Però quina ha estat l’evolució en els últims quinze anys?

Entre 1992 i 2016 han desaparegut un total de 3.794 explotacions (unes 152 explotacions per any) i una explotació mitjana ha passat de gestionar 123.514 a 1.220.038 quilos de llet, un valor gairebé 10 vegades superior. L’any 2017 finalitza amb 507 ramaders lliurant llet a primers compradors. Enguany, han abandonat la producció 30 ramaders (5,6%). El degoteig en l’abandonament de la producció continua, i sembla no tenir aturador.

La producció de Catalunya representa un 10,5% del total l’Estat espanyol on, segons dades del FEGA, es calcula que hi ha menys de 15.000 explotacions i que el rendiment mitjà és de 8.700 quilos per vaca i any. En el conjunt de la Unió Europea, el rendiment lleter baixa fins als 6.900 quilos.

Atenent aquesta situació de reestructuració del sector, pren gran importància una planificació sectorial a mig i llarg termini, afrontant diversos reptes en favor d’un futur més professionalitzat, més dirigit als mercats internacionals on es puguin consolidar projectes importants i noves aliances.

En aquest sentit, creiem que cal avançar en la posada en marxa de diverses accions previstes en Pla d’Acció del sector lacti a Catalunya, com ara impulsar la creació de l’Institut Català de la Llet i dels Derivats Lactis per recuperar el prestigi de la llet i fomentar-ne el consum.

Altres línies de treball passarien per internacionalitzar les produccions industrials diversificant amb productes atractius per als mercats exteriors, treballar en la creació d’indicadors de preus que aportin transparència i solidesa al sector i aconseguir avançar en la cadena amb l’objectiu d’obtenir més valor afegit .

Finalment, creiem que cal fer una aposta ferma per l’ordenació del sector ramader donant resposta a reptes com el benestar, la bioseguretat i la gestió medi ambiental.

 

Ramon Armengol_Ramaderia FCACOPINIÓ
Ramon Armengol Ramaderia FCAC

La reestructuració del sector lleter és més que evident i, en els darrers anys, s’ha accentuat fruit de la liberalització total del mercat que ha provocat una certa deslocalització.

Ja no hi ha límit a l’increment de la producció a les granges i són les indústries qui tenen potestat per decidir el model d’explotació que volen fomentar. Això està comportant el creixement de les granges pròximes a grans nuclis de consum, amb una bona ubicació.

Els costos logístics prenen cada vegada més protagonisme i en paral·lel, s’està imposant el pes de les indústries a l’hora de determinar la quantitat de llet que es produeix i els interessos de la gran distribució fixant els preus de compra.

Des del cooperativisme hem de treballar perquè el sector pugui encarar el futur de forma adequada i optimista. Necessitem cooperatives fortes, professionalitzades i amb capacitat de lideratge, visió estratègia i orientació al mercat.