El Debat d’Agricultura impulsa el cooperativisme

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha expressat la seva satisfacció perquè la resolució final del Ple del Parlament sobre el Debat monogràfic d’Agricultura recull els aspectes que es consideren bàsics per al futur del sector. La sessió es va fer al Parlament de Catalunya, del 9 a l’11 de juliol.

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, subratlla la importància que el Parlament incorpori “les propostes que les cooperatives havíem destacat com a imprescindibles per al creixement del sector. La nostra preocupació, ara, és assegurar que es destini el pressupost suficient per desenvolupar els projectes”.

En el capítol específic dedicat al cooperativisme agrari, es destaquen mesures com el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català i el Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de les Cooperatives.

El Pla Marc és un projecte de diagnosi de la situació les cooperatives agràries i les seves possibilitats de millora de la competitivitat, amb la finalitat de definir línies estratègiques d’actuació. Aquest estudi, que impulsa la Federació, està en procés d’execució i compta amb el suport de l’Administració i la participació de les cooperatives agràries en la fase de reflexió estratègica.

Junt amb el desenvolupament d’aquest projecte, la resolució del Parlament contempla la consolidació dels processos d’intercooperació per crear estructures ben dimensionades econòmicament i socialment, mitjançant el Pla de modernització, així com el suport al model de les seccions de crèdit com a instrument de finançament de la comunitat rural i de les cooperatives agràries en particular.