“El consell rector ha de liderar la cooperativa”


ENTREVISTA

Xio Gutiérrez Itinerari formatiu per a Consells Rectors

Xio GutierrezDes de fa anys, Xio Gutiérrez col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya formant i assessorant els integrants de les juntes rectores de les cooperatives. Està especialitzada en lideratge i afirma que, en els seus 25 anys com a formadora, ha vist juntes “de tota mena, algunes molt actives i compromeses i d’altres que no ho són tant”. Afirma que “les cooperatives que han mostrat més interès i motivació per la formació són també les que han avançat més i s’han consolidat millor”.

Xio defensa que les habilitats s’han de treballar vivencialment i explica que un dels mètodes que millors resultats està donant és el coaching

Quin paper té el consell rector en un projecte cooperatiu?

Les cooperatives agràries acostumen a tenir una dimensió considerable de persones sòcies i per això és imprescindible garantir la implicació i la participació democràtica en el govern i la gestió de la societat.

El consell rector té la responsabilitat, delegada per l’assemblea, de governar  la cooperativa amb diligència. Això significa que ha de tenir la capacitació necessària per liderar durant el període en què exerceix el càrrec.

Quin tipus de lideratge?

El consell rector ha de fer un lideratge democràtic, sinèrgic, compartit i col·laboratiu. El consell rector ha de liderar el projecte empresarial i social de la cooperativa, però sense suplantar les funcions i responsabilitats directives. Al contrari, ha de promoure la col·laboració de l’equip directiu i també ha de potenciar la implicació dels socis en el projecte .

Com s’exerceix, aquest rol?

El consell rector ha de fugir de l’intervencionisme directe, però sí que ha de tenir a l’abast totes les eines i els recursos necessaris per fer seguiment de la gestió de l’empresa, analitzar-la i avaluar-la adequadament.

Per exercir les seves responsabilitats, els membres d’una junta rectora han de tenir molt clar quina és la informació bàsica, com i quan la necessiten. Han de ser capaços de comunicar eficaçment i, al mateix temps, han de saber escoltar.

Un líder neix o es fa?

Hi ha un perfil de persones que, de manera innata, estan dotades per al lideratge per la seva personalitat. Però això no vol dir que només les persones amb el perfil de líders puguin arribar a ser-ho.

Sóc del parer que el lideratge cooperatiu és molt millor i de més llarg recorregut que el lideratge personalista. El co-lideratge ens aporta molt més perquè, ben treballat i exercit, suma visions i habilitats diferents al projecte. És un model en què tothom aporta valor i tothom és necessari, però ningú és imprescindible. Aquesta és la millor garantia de continuïtat i èxit d’un projecte col·lectiu.