Eines de la cooperativa per millorar les explotacions

Com a entitat reconeguda oficialment pel Departament d’Agricultura, la Federació facilita la resposta d’aquestes qüestions i no només això, també proporciona eines d’informació i gestió específiques a les cooperatives adherides al servei d’Assessorament agrari.

IndiCoop, CondiCoop i el Servei de Plànols basat en les dades de la DUN són algunes d’aquestes eines desenvolupades per la Federació amb l’objectiu de facilitar la implantació del sistema d’assessorament agrari.

En definitiva, es tracta de garantir una gestió integral de les explotacions dels socis basada en la condicionalitat i la gestió econòmica de les mateixes; és a dir, en l’avaluació dels requisits legals de gestió i bones condicions agràries i mediambientals. També es tenen en compte altres criteris econòmics, empresarials i de caire tècnic.

IndiCoop

Es tracta d’una aplicació informàtica per gestionar econòmicament les explotacions.

El tècnic de la cooperativa recull les dades dels socis i les introdueix en el programa. A partir de l’anàlisi d’aquestes informacions individuals, la cooperativa pot calcular mitjanes de tots els socis i també detectar possibles desviacions dels productors amb la finalitat d’identificar punts forts i punts febles i en definitiva,  millorar la rendibilitat de les explotacions.

Condicoop

Permet la gestió de la condicionalitat i la seguretat laboral.

La condicionalitat (entesa com a requisits legals de gestió i bones condicions agràries i mediambientals) és obligatòria per a qualsevol productor perceptor d’ajuts i, amb aquesta aplicació, se simplifica la tasca dels tècnics de la cooperativa en el compliment del requisit.

Servei plànols parcel·lari DUN

Informació gràfica sobre tot el parcel·lari dels socis de la cooperativa.

Amb aquesta eina, la cooperativa pot visualitzar la ubicació en un mapa de totes les explotacions dels socis de la cooperativa. Complementàriament, mitjançant els sistemes QGIS, es poden introduir altres dades tècniques que també queden plasmades gràficament en els plànols.