DUN 2013: les cooperatives lideren la tramitació de sol·licituds

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i les seves cooperatives i entitats associades tenen una dilatada experiència en la tramitació d’expedients de declaració única agrària (DUN). Per aquest motiu, cada any es consoliden com les entitats que més sol·licituds tramiten i també les que tenen un percentatge d’errors més baix.

En el conjunt de Catalunya, aquesta campanya s’han presentat un total de 61.909 declaracions, de les quals 17.795 corresponen a expedients tramitats per cooperatives del grup DUN de la Federació. Aquestes xifres representen el 28,75% del total, amb un increment de prop del 4,6% amb relació a 2012.

Mitjançant la DUN s’han sol·licitat 76.676 ajuts directes (pagament únic i altres ajuts directes associats), 15.575 d’ajuts de Contracte Global d’Explotació i 32.764 corresponents a altres tràmits.

L’import aproximat de les sol·licituds és de 350 milions d’euros.

Novetats de la campanya

La principal novetat d’enguany ha estat l’actualització de les dades de titularitat del Registre Vitivinícola (RVC) mitjançant la DUN, i un total de 8.414 viticultors hi han declarat 53.105 hectàrees de vinya.

Un altre dels tràmits que s’ha pogut realitzar amb la DUN ha estat l’adhesió al sistema de venda de proximitat. Durant la campanya, un total de 48 cooperatives ja han sol·licitat l’acreditació a aquest sistema.

També s’ha fet la declaració d’inscripció a les Denominacions d’Origen Protegides i les Indicacions Geogràfiques Protegides, per tal d’actualitzar les dades dels registres de les DOP i les IGP.

Contracte Global d’Explotació

Referent als expedients de Contracte Global d’Explotació (CGE) procediment general, les cooperatives pertanyents al grup de la Federació han tramitat prop de 330 expedients, sobre el 20% del total de Catalunya.

D’aquests, prop d’una quarta part corresponen a sol·licituds d’ajut per a la incorporació de joves agricultors (un 10% més que la campanya 2012), factor que posa de manifest un cert rejoveniment del camp dels darrers anys.

La tramitació dels expedients s’ha dut a terme satisfactòriament, malgrat els problemes ocasionats pel retard en la publicació de l’Ordre de convocatòria dels ajuts i la seva posterior modificació.