DUN 2013. Actualització de dades vitivinícoles

Aquesta campanya, és obligatori que tots els viticultors presentin la DUN (Declaració Única Agrària) encara que no sol·licitin cap ajut ni assegurança. El principal motiu és que el Departament d’Agricultura té previst incorporar les dades del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) en el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries mitjançant la declaració a la DUN amb referència SIGPAC. D’aquesta manera, s’aconseguirà depurar les dades dels diferents registres i guanyar credibilitat davant altres entitats públiques.

El termini per fer qualsevol declaració de vinya finalitza el 30 d’abril

Arran de les problemàtiques que han anat sorgint fruit d’aquest procés, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va proposar una solució temporal en els casos de parceria per aquest primer any i, finalment, aquesta sol·licitud s’ha traduït en una modificació de l’ordre de la DUN, que es va publicar el 7 de març. Fruit d’aquesta modificació, els titulars que declarin tota la superfície de la parcel·la vitivinícola en règim de parceria mantindran les dades existents al RVC i, per tant, els propietaris podran disposar de la targeta vitícola per lliurar el raïm.

L’APUNT
Lluís Grogués, cap de Branca del Vi FCAC

De bon començament, a la Federació no érem partidaris de fer més DUN que les necessàries. Ara bé, també entenem la motivació del Departament per unificar i actualitzar les dades, per la qual cosa vam acordar amb l’Administració que enguany seria un any de transició per reconduir la situació de partida.

En aquestes últimes setmanes, hem treballat per negociar solucions temporals a les incidències derivades d’aquest procés. Entenem, però, que cal anar més enllà per trobar una solució definitiva que permeti donar continuïtat al nou sistema, encara que això impliqui tornar enrere en el temps en el cas que haguem d’adaptar les nostres eines informàtiques o refer els contractes de parceria.

D’altra banda, tinguem present que les últimes intencions dels països productors de vi, excepte l’Estat espanyol, passarien per deixar fora del pagament base futur a la superfície de vinya. Esperem, doncs, que tota aquesta nova feina no sigui en va.