Obrint nous camins

El paper de la dona en el cooperativisme agrari sovint es limita a una participació informal, irregular i precària en el mercat laboral. El caràcter eminentment familiar d’aquest sector amaga, en moltes ocasions, el treball de les dones a les explotacions.

A nivell de cooperativa, la situació és similar i només un 4,2% dels membres de juntes rectores són dones. La presència en les assemblees generals no supera el 20% del total de socis, tot i que en els últims anys s’ha produït un lleuger increment del 2,6% de sòcies. El nombre de dones presidentes o amb participació en consells rectors, en canvi, es manté constant i desequilibrat.

Només un 4,2% de dones participen en els consells rectors de les cooperatives i la presència en les assemblees generals no supera el 20%. En càrrecs de gerència, el lideratge femení se situa en un 6%.

En l’àmbit laboral, a Catalunya hi ha 13 dones gerents de cooperatives sobre un total de 214 cooperatives federades. No s’han apreciat canvis significatius ni en el nombre de dones en tasques directives ni en aquelles d’administració general.

Per contribuir a revertir aquesta situació i potenciar el talent de les dones en el sector, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya té l’objectiu de desenvolupar un pla d’actuació específic que fomentarà la visibilitat de la dona. El projecte compta amb el suport del Departament d’Agricultura.

Programa per la igualtat de gènere

Per posar en marxa la iniciativa, la Federació ha creat un grup impulsor que treballa en la identificació dels actius femenins a les cooperatives agràries catalanes: sòcies, presidentes i gerents. Posteriorment, s’acompanyarà les participants en el desenvolupament de competències i aptituds de lideratge perquè puguin ascendir a càrrecs de responsabilitat.

En aquest sentit, es pretén sensibilitzar el col·lectiu i dinamitzar-lo amb actuacions destinades a promoure l’accés de dones a les juntes i a fomentar la participació de les sòcies a la cooperativa. Tot plegat conduirà a una major visualització.

Per reforçar el projecte, un programa de formació donarà resposta a les necessitats de formació d’aquestes dones. Els principals àmbits que es treballaran són l’emprenedoria agrària i la diversificació de l’activitat, així com la capacitació professional adequada a l’empresa cooperativa.

EL PAPER DE LA DONA A LES COOPERATIVES

Presidentes 4
Gerents 13
Administració general 39

 

EN PARLA…

Nuria_CoselvaNúria Cochs, COSELVA

“Fa 16 anys que formo part del Consell Rector de Coselva. Em vaig sentir molt orgullosa quan m’ho van proposar, perquè és el que crec i defenso. Vinc de pagès i estimo el territori, la seva gent, el món cooperatiu agrari… i em sento molt capaç de ser útil des d’aquest àmbit i formar-ne part activa.

En el nostre sector, manca més presencia de la dona per construir una equitat de gènere. Per això valorem el fet de poder comptar amb la implicació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ho vetlla i és impulsora d’igualtat i progrés agrari. Ens teniu al costat, i farem tot  el que estigui al nostre abast  per fer pinya i avançar junts potenciant el paper de la dona a les cooperatives agràries.”

Xavier Pie_fcacXavier Pié, Desenvolupament Rural FCAC

“L’accés de la dona als àmbits laboral i representatiu del cooperativisme agrari ha estat tradicionalment complicat. Alguns motius són que la mateixa llei no afavoreix la seva incorporació amb la condició d’autònomes o que culturalment les dones acostumen a assumir majors càrregues familiars. Volem engegar un projecte per contribuir a canviar aquesta situació.”