Les dones de les cooperatives

Curs de dones cooperatives_jornada

En el món rural cooperatiu la dona viu una doble invisibilitat, pel fet de ser dona i per desenvolupar-se en un sector tradicionalment masculí.

Moltes d’elles participen de manera informal, irregular i precària en el mercat de treball. El caràcter majoritàriament familiar de les empreses cooperatives molt sovint amaga l’important paper que tenen en determinades tasques que han de compaginar amb les responsabilitats familiars i domèstiques.

Les dones representen el 21% dels 32.625 socis productors, però la seva presència en els òrgans de govern de les cooperatives és del 4,3%. Només un 1,8% són presidentes.

Per promoure una igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa un programa específic que s’ha marcat com a objectiu contribuir a l’apoderament de les dones en el sector i augmentar la seva visibilitat.

Es tracta, en definitiva, de tendir cap a una situació de major igualtat, entenent que això és una qüestió d’equitat però també un assumpte de competitivitat empresarial i social.

El grup de treball de la Federació està liderat per Ramona Mota, sòcia de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell i la primera dona que ha entrat a formar part del consell rector de la cooperativa en els seus cent anys d’història. També és la representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a l’Asociación de Mujeres de Cooperativas Agrarias de España (AMCAE).

En el marc del programa, està previst impulsar jornades formatives i de sensibilització, acompanyar a dones en l’ascens a llocs de responsabilitat de les cooperatives i intercanviar experiències.

Com a inici d’aquestes accions, Federació va organitzar una primera jornada de treball al març. Una trentena de dones sòcies i treballadores de cooperatives catalanes van assistir a la sessió “Les dones de les cooperatives agràries catalanes” que es va fer al Parador del Roser de Lleida i on es van posar damunt la taula qüestions com lideratge, motivació, emprenedoria i apoderament.

L’actuació s’emmarca en el conveni subscrit per Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i “Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades” amb la finalitat d’eliminar les traves a la participació de les dones a les cooperatives i promoure la seva incorporació en els òrgans de decisió.

REFLEXIONS AMB MIRADA FEMENINA

Ramona MotaRamona Mota
Sòcia de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell i la primera dona al consell rector de la cooperativa en els seus cent anys d’història

Quan parles de tu a tu no hi ha cap problema, però la cosa canvia quan xafes terreny a escala social: llavors tens traves. Jo he arribat a sentir que per què hi ha d’haver una dona a la direcció si sempre hi han estat els homes. Hem de canviar aquesta dinàmica i, de mica en mica, la cosa va evolucionant.

Nuria Canti_HortecNúria Cantí
Gerent de la cooperativa agrària ecològica Hortec. Filla i néta d’agricultors, ocupa la gerència de forma compartida

La participació de la dona s’ha d’entendre com una qüestió de confiança, lluny de prejudicis culturals i apreciant les capacitats que podem tenir com a persona.

Crec que cal reconèixer la visió femenina i aprofitar els valors que aportem com a col·lectiu. Les dones, pel nostre paper en molts moments de la història, estem acostumades a tenir una mirada més global i a treballar des de la base.

La visió de les dones és important, tant com la dels homes. Es complementen i això és millor, més creatiu.

Silvia MartinSilvia Martín
Directora d’Operacions Cooperativa Agrària Plana de Vic

Hi ha una falta d’equiparació,  tant de rang  laboral com salarial, pel mateix tipus de perfils dins les cooperatives. També hi ha una manca de conciliació de la vida laboral i familiar.