“Les cooperatives tenim bona salut i estem fent bé les coses”

Garantir la competitivitat del sector és la finalitat del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català que, segons les conclusions de la fase de diagnosi, apunta que “les cooperatives tenim bona salut i estem fent bé les coses”. En aquest sentit, Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, explica que “les empreses cooperatives perseguim ser més competitives, més eficients i més sostenibles, i per assolir-ho tenim la Federació com a fil conductor”.

La diagnosi inclou una comparativa de les cooperatives agràries vers al conjunt de la indústria agroalimentària, i recull dades sobre l’evolució del sector. Proporciona informació sobre el nombre de cooperatives, distribució territorial, creació d’ocupació, instal·lacions, canals de comercialització, exportació i importància de les seccions de crèdit, entre d’altres. Finalment, fa una valoració exhaustiva de la situació econòmica i financera d’aquestes empreses.

Ramon Sarroca afirma que “fins ara, no havíem entrat en una anàlisi interna de les nostres cooperatives. Ara sí que ho hem fet, i hem comparat com estem les cooperatives vers l’agroindústria catalana i també en relació amb el sector a nivell espanyol i europeu. Ens hem adonat que les dades són satisfactòries, que les cooperatives estem fent els deures. Estem apostant per assolir una dimensió eficient i ens consolidem malgrat l’entorn de crisi”.

En concret, l’estudi conclou que l’evolució de les cooperatives agràries és equiparable a la de l’agroindústria, fins i tot superior en determinats àmbits com la facturació mitjana, la productivitat i el preu comercialitzat en nombroses produccions. A més, es conclou que no hi ha una gran dependència de les entitats financeres, aspecte que es vincula amb l’existència de les seccions de crèdit que, d’altra banda, es confirma que globalment s’estan utilitzant amb mesura.

“Aquestes dades ens permeten encarar amb una certa tranquil·litat els reptes que tenim i que en la majoria de casos són comuns al cooperativisme de tota la Unió Europea”, apunta el president de la Federació, que avança que “l’escenari dels pròxims anys juntament amb reptes específics del nostre sector –com la disminució del nombre de cooperatives, l’envelliment de la població, la necessitat d’aprofitar sinergies de producció i la concentració de l’oferta- comportaran un cert procés de reestructuració i una adaptació de les cooperatives agràries”.

En la mateixa línia i durant l’acte de cloenda de la sessió, el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va subratllar que “tenim un sector cooperatiu molt competitiu, però necessitem un marc d’estratègia per als pròxims anys que ens ajudi a fomentar aliances que ens proporcionin més dimensió i ens permetin operar a qualsevol part del món”.


Continua llegint…

Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català
Les conclusions del Pla Marc del Cooperativisme

Implica’t en la reflexió estratègica de les cooperatives