Devolució del cèntim sanitari

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya recomana a les cooperatives i els socis que van demanar la devolució del cèntim sanitari l’any 2015 que facin una declaració complementària, o bé que contactin amb el seu gestor perquè els assessori.

Aquesta recomanació és coincident amb els recordatoris que està duent a terme l’Administració d’Hisenda perquè els contribuents que van sol·licitar la devolució incloguin aquests ingressos a les seves declaracions de renda o impostos de societats.

L’obligació no és aplicable als contribuents que tributen en mòduls.