Declarar els preus agroalimentaris

El projecte s’aplicarà a ametlla, avellana, fruita dolça i conill

En el marc del nou Pla estadístic de Catalunya, el Departament d’Agricultura ha apostat per potenciar la informació vinculada a l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya. L’objectiu és disposar d’informació estadística fiable sobre els preus i les operacions realitzades a Catalunya i, en definitiva, augmentar la transparència del mercat.

El procés hauria d’estar en funcionament a partir de la primavera, moment en què la Conselleria tindrà a punt els formularis i l’aplicació informàtica que els operadors hauran d’emprar per declarar els preus.

Per part de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, es vetllarà perquè les cooperatives agràries, com agents que participen en la comercialització, tinguin reconegudes les seves particularitats i es busqui un sistema eficaç que no suposi una càrrega administrativa.

En una primera fase, s’han considerat d’interès estadístic les dades relatives a avellana, ametlla, fruita dolça i conill. Està previst que el projecte es vagi estenent progressivament a la resta de sectors agroalimentaris.