Cultiva la solidaritat

Banc de RecursosLa Federació de Cooperatives ha signat un conveni de col·laboració amb el Banc de Recursos amb la finalitat de sensibilitzar per a un ús més racional i responsable dels béns materials i evitar el malbaratament aprofitant aquells recursos que ja no utilitzem per donar-los a països en vies de desenvolupament i  a entitats socials del nostre país.

Fundat l’any 1996, el Banc de Recursos actua com un pont solidari per aconseguir un millor aprofitament dels recursos materials i humans canalitzant els excedents que la societat actual genera cap a projectes de desenvolupament en països del Sud i també cap a sectors de la nostra societat que no disposen d’aquests recursos.

A Catalunya, hi ha més de 500 tractors en desús que estan en bon estat i que podrien ser molt útils a països de Llatinoamèrica i a l’Àfrica

Una de les campanyes que Banc de Recursos té en marxa és “Cultiva la solidaritat” i té com a finalitat recaptar maquinària agrícola en bon estat per destinar-la a ONG que duen a terme projectes agrícoles i tenen capacitat tècnica de formació. Es calcula que, a Catalunya, hi ha més de 500 tractors en desús que estan en bon estat, mentre que a Llatinoamèrica i a l’Àfrica necessiten aquestes màquines per millorar les condicions de treball i la productivitat de la terra.