Creixement sostenible del safrà

INNOVACIÓ

Safra de les Garrigues

En els darrers anys, el cultiu del safrà està agafant embranzida. Es tracta d’una interessant iniciativa de diversificació en terrenys de secà, on majoritàriament hi ha plantacions d’olivera, fruits secs i cereals.

Enric Dalmau, un dels impulsors de la cooperativa, explica que “l’objectiu inicial de Safrà de les Garrigues era estendre el conreu d’un producte que té un bon preu en el mercat, que ens aporta valor afegit i que ens permet propiciar la cohesió social creant llocs de treball. Un cop assolit, ara ens plantegem millorar-ne la producció”.

La cooperativa Safrà de les Garrigues participa en la posada en marxa d’una plantació experimental per millorar la productivitat i la qualitat del conreu

Amb aquest objectiu, la cooperativa participa en la posada en marxa d’una plantació experimental que compta amb la tutela del Departament d’Agricultura, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l’Escola Agrària de les Borges Blanques. Durant els propers quatre anys, s’avaluarà l’efecte de diferents pràctiques agronòmiques per millorar el volum de producció i la qualitat del producte.

En aquesta parcel·la experimental, es posen a prova diferents densitats de cultiu, estratègies per al control de les malalties, maneig de fertilitzants i mitjans per obtenir una floració esglaonada que faciliti els treballs de recol·lecció.

Igualment, s’estan reproduint bulbs autòctons procedents de 14 pobles de Catalunya per tal de recuperar la producció de safrà autòcton.

La iniciativa de recuperació del conreu del safrà s’inicià al 2007 amb la constitució de la cooperativa “Safrà de les Garrigues”. En l’actualitat, compta amb més de 60 socis i la collita se situa en uns 12 quilos de safrà anuals.

Es tracta d’un conreu molt poc mecanitzat i especialitzat, que requereix una important quantitat de mà d’obra. De forma curosa, aconsegueix un producte local de qualitat al temps que es contribueix a fixar persones al territori.

El preu del safrà s’ha més que doblat els darrers deu anys i hi ha un mercat internacional obert i interessat en el producte.