Creix el mercat exterior

dsc

A Catalunya, hi ha 214 cooperatives agràries federades. D’aquestes, 201 són de primer grau i la resta, de segon. En total, sumen 33.005 socis productors i generen uns 4.600 llocs de treball, amb un nombre mitjà de 21 treballadors per cooperativa.

L’Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries catalanes constata que el nombre de cooperatives agràries en el comerç exterior arriba a 71 i que puja un 27% el volum mitjà d’exportació

Fins a 5 cooperatives van ser fundades abans de 1900 i unes 130 cooperatives, fa més de 50 anys; dades que refermen l’arrelament al territori i la seva tradició a Catalunya.

L’Anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2016, elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, sintetitza aquestes dades i posa de manifest la progressiva aposta del sector per la internacionalització com a via per descobrir nous mercats i augmentar les vendes i la competitivitat.

En els últims mesos les cooperatives agràries han intensificat l’aposta per obrir camí en comerç exterior. La Unió Europea acostuma a ser la destinació preferida. No obstant això, cada vegada es constata una major diversitat i els productes cooperatius assoleixen una presència creixent a països com els Emirats Àrabs, Japó, Estats Units i Israel i també a mercats emergents com la Xina, Brasil o Argèlia.

desti-exportacions-cooperatives-agraries
Destí de les exportacions (% facturació)

Aquestes són dades de l’última edició de l’Anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari català, que també subratlla l’increment tant del nombre d’empreses amb activitat en comerç exterior -71 cooperatives, un terç del total, ja treballen la internacionalització- com el volum mitjà d’exportació, que ha crescut fins a un 27,3% i se situa en els 2,8 milions d’euros per cooperativa.

Facturació estable

Distribució Territorial i facturació cooperatives agràries
Distribució Territorial i facturació (la mida del punt és proporcional a la xifra de negoci)

La facturació mitjana per cooperativa ha augmentat lleugerament en gran part fruit de processos de cooperació, mentre que la facturació per soci productor ha crescut un 2,7% i supera els 46.000 euros. Aquests dos elements associats al volum de negoci són una mostra més de la competitivitat d’aquest model empresarial.

Les 214 cooperatives federades mantenen una facturació global estable, mentre creix un 2,7% la facturació mitjana per soci productor

Pel que fa a la facturació global del conjunt de cooperatives agràries, es manté estable a l’entorn dels 1.600 milions d’euros anuals. No obstant això, s’ha detectat un lleuger descens del 2,4% amb relació a l’any anterior a causa de les conjuntures sectorials. Els preus baixos de les matèries primeres a nivell mundial, que condicionen el preu dels pinsos, i la caiguda del preu del porcí són els principals detonants d’aquesta situació.

Igualment, les cooperatives agràries mantenen la seva quota en el sector agroalimentari català i continuen representant el 35% de la Producció Final Agrària.

Cooperatives per sectors i territoris

Per demarcacions territorials, hi ha 65 cooperatives a les comarques de Lleida, 64 cooperatives a les de Tarragona, 43 a les Terres de l’Ebre, 27 a Barcelona i 15 a Girona.

Per sectors de producció, hi ha 109 cooperatives que es dediquen a l’elaboració d’oli d’oliva, 89 cooperatives a fruita seca, 66 a vi i cava, 44 a fruita dolça, 39 a cereals i farratges, 20 a pinsos, 11 a horta, 9 a cítrics, 9 a ramaderia, 9 a llet, 2 concentren la producció d’arròs i 1 la de planta viva. Cada cooperativa agrària pot dedicar-se a més d’una activitat productiva.

Punts de venda cooperatius

Les cooperatives agràries catalanes tendeixen a obrir punts de venda minoristes, que ja ocupen una superfície pròxima als 20.000 metres quadrats i generen una facturació de 35,8 milions d’euros.

Un total de 99 cooperatives disposen d’agrobotiga entesa com un espai específic per a la comercialització de productes cooperatius, artesans i de territori, mentre que 48 cooperatives tenen oberta una botiga amb format de supermercat.

Activitats no alimentàries

Les cooperatives també desenvolupen una important activitat de subministraments als seus socis. Entre les més habituals s’inclouen la comercialització d’adobs que realitzen 148 cooperatives i de fitosanitaris, per part de 145; mentre que 95 cooperatives proveeixen d’eines per al camp, 87 de lubricants, 80 venen llavors als socis i 77 alimentació per a animals.

Finalment, cal destacar l’activitat de servei als socis i la comunitat rural. Fins a 149 cooperatives organitzen formació per a socis i treballadors, 145 cooperatives gestionen ajuts dels socis, 114 fan assessorament a les explotacions agràries, 111 ofereixen assegurances agràries, 71 disposen de maquinària d’utilització conjunta i 69 organitzen visites guiades a la cooperativa, entre moltes altres activitats.

LES XIFRES

214 cooperatives agràries federades
33.005 socis productors
4.593 llocs de treball
1.600 milions d’euros de facturació global
35% de la Producció Final Agrària
71 cooperatives exporten
27% ha augmentat el volum mitjà d’exportació
19.569 m2 de superfície de venda