Cooperatives agràries i economia social

Reunio conseller Treball

Posar en valor que, des del Departament de Treball, s’impulsin projectes innovadors que afavoreixin el desenvolupament del cooperativisme agrari i la importància de promoure les línies específiques de suport a l’enconomia social

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’ha reunit amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, amb l’objectiu de plantejar-li els reptes que aquestes empreses han d’afrontar per tal de garantir el creixement del sector.

En aquest sentit, la Federació ha aprofitat la trobada per posar en valor que les cooperatives compleixen una funció cabdal com a model d’empresa en l’economia social. Són generadores de riquesa i llocs de treball i, a més, presten serveis en l’àmbit rural, a on sovint hi ha manca d’iniciativa privada.

Per aquest motiu, s’ha subratllat la importància que, des del Departament de Treball, s’impulsin projectes innovadors que afavoreixin el desenvolupament del cooperativisme agrari i s’ha destacat la importància de promoure les línies específiques de suport a l’economia social. La Federació ha fet una valoració especialment positiva dels projectes Singulars, que permeten treballar en àmbits tan estratègics com el relleu generacional al camp –amb el projecte liderem el relleu.coop- i l’arribada dels productes cooperatius al consumidor català –projecte agrobotigues.cat.

En Portada_Reunio Conseller Treball_En canvi, també s’ha posat de manifest que altres línies, com Ateneus cooperatius, no acaben de respondre a les necessitats d’un sector que té el creixement i l’especialització empresarial com a objectius més imminents. En aquest sentit, la Federació ha proposat buscar un millor encaix d’aquesta eina amb les necessitats del cooperativisme agrari i així poder garantir la seva concreció en projectes eficaços per a la creació d’ocupació, la col·laboració empresarial, la innovació i la internacionalització del sector.

Finalment, s’han plantejat qüestions d’ordre més intern però no per això menys rellevants, com la modificació del sistema de bonificació per a la realització de formació a treballadors i la necessitat de procedir a la completa digitalització del Registre de Cooperatives. Precisament, aquesta és una de les assignatures pendents d’anteriors legislatures i la seva activació resultaria transcendental per agilitzar la relació d’aquestes empreses amb l’Administració.

A Catalunya…

Les cooperatives agràries catalanes tenen un pes sobre el conjunt de la producció final agrària superior al 37% del total. Aquestes empreses aglutinen 31.483 socis productors, generen 4.436 llocs de treball i compleixen una imprescindible funció social en molts nuclis rurals.

L’últim exercici –segons dades de l’Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya 2018- s’hi ha produït un augment tant de l’ocupació fixa com femenina. En concret, els llocs de treball fixos han augmentat un 5,5% i ja representen el 63% del total (2.794 treballadors); mentre que l’ocupació femenina ha crescut un 4,3% i se situa en el 49% (2.182 treballadores).

Aquesta progressió es tradueix en un increment del 4,9% del nombre mitjà de treballadors per cooperativa i també la facturació per treballador fix ha augmentat un 3,9% fins als 602.330€.