Cooperació amb Argentina

ConinagroLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha subscrit un acord de col·laboració amb Coninagro, l’organització que agrupa el sector agrari cooperatiu d’Argentina. Coninagro representa deu federacions que, a la vegada, reuneixen 120.000 empreses cooperatives agràries.

Entre els àmbits en què es vol col·laborar s’inclouen el comercial i la innovació, fomentant l’intercanvi de productes alimentaris i estudiant la realització de projectes conjunts. També està previst elaborar estudis comparatius sobre la legislació cooperativa i agroalimentària.

Finament, es promouran estades d’intercanvi entre ambdós països prioritzant els socis joves, amb l’objectiu de promoure la seva participació en els òrgans de decisió, i els treballadors, per aconseguir millores en els processos productius.