Cooperativa emprenedora: Falset Marçà

Cooperativa Falset MarçàCoincidint amb el centenari de la seva fundació, la Cooperativa Falset Marçà va organitzar múltiples accions culturals i socials amb la finalitat d’impulsar la cohesió de grup de tots els socis i sòcies, renovar els vincles i modernitzar-los.

La cooperativa té un fort arrelament amb la comarca del Priorat que es viu intensament, com un factor positiu. No obstant això, es considerava necessari crear vincles afectius amb els més joves, fills i nets de socis, que mostraven un distanciament important amb l’entitat.

I tot plegat, des de la defensa d’un model contemporani de pagesia. Un pagès format, actual, coneixedor del seu territori i el valor cultural i alhora, connectat amb l’activitat creativa del segle XXI.

Resultats obtinguts

Fruit dels nombrosos actes que es van organitzar durant tot l’any i en els quals van participar artistes de diferents disciplines, el sentiment de pertinença a la comunitat de cooperativistes es va realimentar i va millorar substancialment. També va aflorar l’orgull d’un col·lectiu de pagesos amb sensibilitat per l’art i per l’activitat creadora de les persones.

Des d’aleshores, la cooperativa ha continuat la tasca generadora i impulsora de dinàmiques culturals amb la finalitat de mantenir viu aquest nou sentiment.

PREMIS COOP 3r premi Responsabilitat Social Empresarial
PROJECTE Només 100 anys de cultura, d’amor a la terra i d’esforç
SECTOR Vi
COMARCA
Priorat