Cooperativa emprenedora: ActelGrup

Cooperativa d'Artesa de SegreLa cooperativa de segon grau ActelGrup va signar un acord de col·laboració amb l’Agropecuària d’Artesa de Segre, que travessava un moment complicat, amb la finalitat de remuntar aquesta situació.

Fruit d’aquest acord, ActelGrup va començar a actuar com a proveïdor de gra i va assumir la venda del pinso amb el compromís de captar de nou la quota de mercat perduda. La cooperativa d’Artesa, per la seva part, va aportar les infraestructures existents, el coneixement del sector de l’alimentació animal i el know how en la fabricació de pinso que l’havia portat a produir un dels pinsos amb més alta qualitat del sector.

Resultats obtinguts

Els resultats han estat satisfactoris per a les dues cooperatives. La cooperativa d’Artesa va poder reprendre la producció evitant la destrucció de llocs de treball, mentre que ActelGrup va disposar d’un punt de venda fix per als seus cereals, augmentant el volum comercialitzat en aquest sector i posicionant-se a la zona amb la venda de més productes.

Amb la sinèrgia de les dues cooperatives, es va aconseguir no només seguir abastint a un gran nombre de ramaders socis sinó que, a hores d’ara, ja s’ha incrementat un 28% la producció i comercialització de pinso.

Com a objectiu de futur, consolidar la viabilitat de la cooperativa d’Artesa de Segre i continuar augmentant la quota de mercat.

PREMIS COOP 2n premi Intercooperació
PROJECTE
Conveni de col·laboració amb la Cooperativa Agropecuària d’Artesa de Segre
SECTORS
Cereals i Pinso
COMARQUES
Segrià i Noguera