Cooperativa emprenedora: Camp d’Alcarràs

Cooperativa Camp d'AlcarràsL’any 2006, la Cooperativa Camp d’Alcarràs va crear un fons de terres perquè els socis actius puguin conrear terres que deixen de cultivar els socis més grans.

Així, els socis productors poden dimensionar les seves explotacions sense haver d’augmentar l’estructura de maquinària i personal qualificat de què ja disposen. Al mateix temps, la cooperativa no perd potencial productiu i manté els volums d’entrada de producte.

A la pràctica, la cooperativa assumeix l’arrendament, que sots-arrenda als socis actius pel mateix import. En cas d’haver-hi diversos socis interessats en una mateixa finca, s’atorga el sots-arrendament segons criteris com veïnatge i capacitació professional.

La cooperativa també assumeix la inversió en plantació, reg i estructura que calgui fer a la finca. El soci no començarà a fer efectiu l’arrendament i l’amortització de la inversió fins passats tres anys, quan es considera que la plantació comença a produir.

Resultats obtinguts

En total, una vintena de famílies s’estan beneficiant d’aquest sistema que, a més de mantenir la producció, permet ajustar l’oferta a la demanda amb els criteris de la Comissió de Varietats de Fruits de Ponent, que té en compte aspectes com la complementarietat de productes, confecció i comercialització.

Per la seva part, els socis jubilats mantenen la propietat del patrimoni i complementen la pensió amb l’arrendament de les terres.

Fruit dels bons resultats, la cooperativa també ha arrendat terres d’altres propietaris no socis i ha augmentat l’extensió de conreu en unes 400 hectàrees.

PREMIS COOP: 1r premi Emprenedoria
PROJECTE: Fons de terres
SECTORS: Fruita
COMARQUES: Segrià