Cooperar a Nicaragua, una gran experiència professional i personal

OPINIÓCladys_Nicaragua
Gladys Camon
, cooperativa del Camp Sant Miquel de Bell-lloc

Sens dubte el cooperativisme i la cooperació tenen molt a veure, la idea d’unir esforços per assolir millores n’és la base.

Per això valoro molt positivament l’interès de la Federació a donar suport a iniciatives de cooperació com la que duu a terme la Fundació Acodea promovent el desenvolupament de les cooperatives agràries d’Amèrica Llatina i el Carib, i en la qual he pogut participar personalment fa unes setmanes en representació de la Cooperativa del Camp Sant Miquel de Bell-lloc.

Nicaragua

Aquestes iniciatives consisteixen a enviar efectius de cooperatives del nostre país perquè assessorin, sobre el terreny, a cooperatives agràries d’altres països. L’objectiu és tractar d’ajudar-les a enfortir diferents aspectes en els quals presenten dificultats.

En el meu cas, l’assessorament va estar dirigit a l’elaboració de pressupostos a Nicacentro, una cooperativa de llet de Matiguàs, a Nicaragua.

Ajudem, sobre el terreny, a cooperatives de països en vies de desenvolupament

A partir d’uns informes de la cooperativa que col·laboradors d’Acodea havien realitzat prèviament, vam planificar un seguit de reunions amb directius i caps de departament amb els quals vam analitzar i treballar les debilitats que es presentaven a l’hora d’elaborar i analitzar els pressupostos.

Posteriorment, i per tal de donar resposta a aquests punts febles, vam elaborar conjuntament un nou model pressupostari  i vam establir un “codi de bones pràctiques”. Així vam crear una millor eina de planificació i control i es podia facilitar la presa de decisions.

Finalment,  la implantació d’aquest pressupost va estar  aprovada pel Consell Rector de la Cooperativa i ja està essent inclòs en el seu nou software de gestió.

A Nicaragua, el model cooperatiu té una gran rellevància, però s’ha de tenir en compte que, igual que la resta de països on treballa Acodea, és un país en desenvolupament i amb grans deficiències en infraestructures.

Hem aportat un nou model pressupostari i un codi de bones pràctiques a la cooperativa Nicacentro

Tenen grans reptes a assolir per tal d’adaptar-se al ritme que el mercat exigeix i les pròpies cooperatives canvien. Això requereix per part seva d’iniciativa, flexibilitat, formació costant i molta inversió.  Per tant, tot el que es pugui fer des d’aquí per ajudar és molt ben rebut per part seva, a  més a més de ser una gran experiència tant personal com professional per ambdues parts.

M’agradaria agrair a Acodea l’oportunitat de formar part del seu projecte; a Nicacentro, el seu interès i implicació i a la Federació de Cooperatives i a la Cooperativa del Camp Sant Miquel de Bell-lloc, el suport rebut.