CoopCrèdit: “Treballem amb la plataforma, però mantenim l’autonomia”

CO[OP]INIÓ
Blanca Solé, Vinícola de Sarral

Blanca Solé, Vinícola de Sarral

Blanca Solé treballa a la secció de crèdit de la Vinícola de Sarral des de fa vint anys. En els últims mesos, ha estat coordinant la implantació, en aquesta cooperativa, de l’aplicació COOPCREDIT, una plataforma informàtica comuna creada amb l’objectiu d’unificar i millorar la productivitat i competitivitat de les seccions de crèdit de les cooperatives sòcies de l’ASC.

Fa gairebé mig any que la secció de crèdit de Sarral treballeu a través de la plataforma. Com ha estat el procés?

A nivell personal, valoro aquesta experiència com a molt positiva perquè et dóna la possibilitat de treballar de manera molt més professionalitzada. S’ha hagut de fer un canvi de mentalitat per adaptar-nos al nou sistema operatiu i ens ha representat un esforç, però els avantatges que ens reporta són molts.

A més a més, hem tingut la sort de comptar amb un suport permanent tant de l’ASC com de l’empresa informàtica que ha dissenyat la plataforma per posar en marxa el procés solucionant ràpidament els problemes i donant resposta als dubtes que ens anaven sorgint en el dia a dia

En què consisteix aquesta plataforma?

És una aplicació pensada exclusivament per a les seccions de crèdit, que ens dóna uniformitat, automatització dels processos comptables, millora en la gestió de la correspondència i modernització dels serveis als socis.

També ens permet generar informes que seran analitzats per un departament d’auditoria interna a l’ASC, amb l’objectiu de fer seguiment exhaustiu del risc de les inversions financeres i de la inversió creditícia amb la resta de seccions de la pròpia cooperativa.

D’altra banda, facilitarà la presa de decisions al Consell Rector i, tenint en compte que les seccions de crèdit estem regulades per una normativa molt exigent, la generació d’aquests informes mensuals proporcionarà puntualitat i uniformitat de les dades aportades a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat.

I com repercuteix en la vostra feina?

Al començament ens va comportar un esforç important de treball a la secció de crèdit i es va haver d’assumir el cost econòmic que suposa la seva instal·lació. Actualment, ja estem notant la millora en els diferents processos de treball.

Les seccions de crèdit heu treballat en equip per engegar el projecte?

Per descomptat que sí, principalment les cooperatives que hem estat pioneres, perquè hem buscat solucions comunes que aplanaran el camí a les seccions de crèdit que s’integraran posteriorment. Aquest procés també ens ha servit per compartir experiències, veure com treballen altres seccions de crèdit i incorporar canvis que milloren la nostra manera de fer.

El fet de treballar en comú, fins a quin punt us uniformitza?

Treballem amb la plataforma informàtica i ens en beneficiem, però al mateix temps mantenim l’autonomia en la presa de decisions. Això és bàsic. Les decisions sobre la gestió de cada secció de crèdit corresponen, en exclusiva, al Consell Rector de cada cooperativa.

I el soci com està vivint aquest procés?

Els socis estan gaudint dels avantatges que els aporta el nou sistema: poden consultar els seus comptes per Internet, imprimir duplicats de rebuts des de casa seva… i tot plegat en un programa que, de funcionament, és molt intuïtiu. Més enllà d’això, no han notat cap canvi ja que el que realment s’ha modificat és la nostra manera de treballar a nivell intern.

Igualment, des de la secció de crèdit vam enviar una circular informativa a tots els socis informant de la posada en marxa del nou sistema i dels canvis que comportaria.

De portes enfora, quin valor té aquesta plataforma?

Crec que ens aportarà imatge de grup davant la Direcció General de Política Financera, que és qui marca la normativa que hem de complir, perquè prengui consciència del nostre interès perquè no desapareguin les seccions de crèdit. Aquesta és la nostra voluntat i la màxima prioritat.

També serà una garantia de cara a les entitats financeres per quan s’hagin de negociar amb elles convenis de col·laboració, inversions financeres, etc.

Finalment, i crec que el més important, aquest nou sistema de treball ens ha de permetre continuar donant el màxim de confiança als socis. Ells són qui dipositen els seus estalvis a la secció de crèdit. Sense la seva confiança, les seccions de crèdit probablement deixaríem d’existir.