CoopCredit, de la terra al núvol

La plataforma CoopCredit és l’aplicació informàtica que facilita la gestió integral de qualsevol secció de crèdit i tanca aquest exercici donant servei a 28.000 comptes corresponents a 42.500 titulars, que han produït més de 195.000 apunts mensuals.

L’Associació de Seccions de Crèdit (ASC) és la impulsora de la plataforma, que es va posar en marxa l’any 2013 amb l’objectiu de dotar les cooperatives amb secció de crèdit d’una aplicació informàtica tecnològicament moderna,  dissenyada al núvol, que permetés augmentar i garantir els serveis als socis millorant el control dels riscos i potenciant la transparència del sector.

CoopCrèdit és un projecte participatiu en què cada cooperativa manté la seva pròpia identitat.

Actualment la plataforma simplifica l’atenció a l’usuari per part dels 83 treballadors de les oficines de les seccions de crèdit de les cooperatives adherides al temps que facilita les operacions als titulars dels comptes, ja sigui a través de la pàgina web o amb la instal·lació d’un caixer automàtic d’ús exclusiu per als socis de la cooperativa.

L’aplicació web per als titulars de comptes enregistra una  mitjana de 15.900 connexions mensuals provinents d’uns 4.000 usuaris. El número de connexions diàries continua incrementant-se progressivament, fins assolir un pic de 890 connexions diàries.

Entre les operacions que es poden realitzar per Internet s’inclouen la consulta de la posició global, moviments i extractes, sol·licitud de transferències i talonaris, certificats de renda i gestió de contrasenyes. Els usuaris també poden posar-se en contacte amb la seva cooperativa a través del portal.

42.500 socis ja treballen amb CoopCredit. La plataforma té 28 cooperatives adherides, que gestionen més de la meitat dels recursos de les seccions de crèdit catalanes.

CoopCrèdit és un projecte participatiu en què cada cooperativa manté la seva pròpia identitat i reforça la imatge davant dels socis amb un espai propi on, entre altres dades, es pot inserir logotip, localització, publicitat i telèfons de contacte.

L’ASC continua treballant en l’explotació de CoopCrèdit i està desenvolupant nous processos que permetin potenciar l’aprofitament de les dades, la gestió documental i la comunicació amb els socis. L’acció principal per a 2017 se centrarà en la incorporació de noves adhesions de cooperatives.

LES XIFRES

28 cooperatives
83 usuaris de seccions de crèdit
42.500 titulars de comptes
28.000 comptes gestionats
195.000 apunts mensuals a comptes

Evolució mensual de connexions al web de socis

grafica-coopcredit 

OPINIÓ
Xavier Camafort COSELVA

xavier-camafort_coselvaEl juliol de 2013 vam implantar la Plataforma CoopCrèdit a la Secció de Crèdit de Coselva. Com passa amb tots els canvis, al principi érem una mica reticents perquè variar la rutina de treball és complicat, però he de dir que ben aviat ens vam adonar que l’estalvi de temps en fer les diverses tasques era molt evident.

Alhora, el control sobre la Secció de Crèdit millora en escreix l’anterior sistema. De mica en mica, s’han fet ajustaments atenent els suggeriments de les diferents Seccions de Crèdit adherides a la Plataforma, i les innovacions no s’aturen.

El més important de tot, sens dubte, és la integració de les Seccions de Crèdit en la mateixa direcció. Això és primordial per al futur del nostre sector.