Consell rector, fonament de la cooperativa

Foto: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Foto: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

A la pregunta de què és, quines funcions té i quines responsabilitats assumeix el consell rector d’una cooperativa, no hi ha una resposta completa escrita en els estatuts, ni en un llibre, ni tan sols a la mateixa Llei de cooperatives. I és que cal tenir en compte una munió d’aspectes pràctics a l’hora de definir aquest compromís.

Els consells rectors de les cooperatives administren i gestionen les cooperatives aplicant el criteri més indiscutible, que és el “sentit comú”. Ara bé, els resultats segurament serien encara millors si, a aquest saber fer, hi afegíssim la possibilitat de tenir més informació i la capacitat de fer preguntes relatives a qüestions legals i econòmiques de la gestió diària.

De fet, són moltes les qüestions que poden sorgir tant als nous membres de consell rector com a aquells que ja fa temps que estan representant a la cooperativa: Com i qui distribueix els càrrecs entre els elegits? És obligatòria l’acceptació del càrrec de consell rector? En quins casos poden ser revocats un o tots els membres de consell rector?

Per facilitar l’exercici d’aquesta responsabilitat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha preparat un itinerari formatiu específic per a les juntes rectores, que compta amb la participació d’experts d’aquesta organització, d’àmbits com els serveis jurídic i econòmic.

El projecte consta de tres grans blocs, que estan pensats per aprofundir en el cas de les persones que ja són membres de consell rector, esdevenir una presa de contacte a aquells que s’acaben d’incorporar i preparar tots els socis que podrien formar part de la junta en un futur.

“Amb aquesta iniciativa, volem enfortir les cooperatives potenciant la participació activa dels consells rectors i el seu relleu generacional” explica Enric Dalmau, responsable de formació de la Federació. “Per això, hem preparat un ampli ventall d’accions formatives sobre marc cooperatiu, competències empresarials i habilitats directives”.

“Pren el relleu”

La primera de les accions que s’ha posat en marxa és una jornada d’acollida a nous membres de consell rector. Sota el títol “Pren el relleu de la cooperativa”, un nodrit grup de persones que s’han incorporat a les juntes rectores aquest últim any han trobat resposta a moltes de les seves inquietuds en la sessió feta a Lleida a final d’octubre.

L’objectiu, plenament assolit, era exposar les particularitats de l’empresa cooperativa i les tasques que es deriven de la responsabilitat de formar part d’un consell rector.

Una de les qüestions que es van plantejar durant la jornada és de quina manera es distribueixen els càrrecs dins d’un consell rector. El dubte va ser resolt pels serveis jurídics, que van apuntar que cada cooperativa ho ha de regular en els seus estatuts socials i que sovint es determina que són els mateixos elegits que ho decideixen, segons les disponibilitats i interessos de cadascú però respectant les limitacions estatutàries.

La Federació organitza formació per a consells rectors.
Participa-hi. El que tenim entre mans, s’ho val!