Compromís del Departament d’Agricultura amb l’agroindústria cooperativa

Bilateral DARP-FCAC

En el marc de la reunió bilateral entre el Departament d’Agricultura i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la consellera Meritxell Serret va adquirir el compromís de revisar les línies de suport a les cooperatives agràries.

Prèviament, la FCAC li havia traslladat la preocupació perquè determinades  línies estratègiques, com les d’agroindústria del PDR i el Pla de Concentració, estan resultant clarament insuficients.

En relació amb una possible reprogramació del PDR (Programa de Desenvolupament Rural), la Federació alerta que no s’hauria de fer en detriment del suport a l’agroindústria i que, en la convocatòria de 2015, ja n’han resultat exclosos projectes de cooperatives que tenen un paper rellevant en l’àmbit rural.

En la mateixa línia, el Pla de Concentració, que és una eina imprescindible per a la modernització i competitivitat de les cooperatives, està sotmès a una gran restricció pressupostària que dificulta la posada en marxa de nous projectes emparats per la convocatòria.

Quines són les principals línies de treball que teniu previst impulsar per al desenvolupament del cooperativisme català?
 Antoni Díaz ANTONI DÍAZ
Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Ja hem presentat al Govern el ‘Pla Marc del cooperativisme agrari català 2016-2020’ per a aprovar-lo. La seva elaboració ha comptat amb la participació de les cooperatives agràries, fins a 240, i de la mateixa FCAC, que ha elaborat un important Document de Diagnosi. El Pla estableix un programa d’execució per a potenciar les línies de treball de la Generalitat en cooperativisme agrari, i per a la nostra Direcció General destaca l’encàrrec d’adequar el ‘Pla de concentració, intercooperació i modernització de les cooperatives’ (PCIM) a les necessitats del sector amb l’elaboració d’un futur ‘Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020’ que el substitueixi.

Teresa Masjuan i Mateu
TERESA MASJUAN
Directora General  d’Agricultura i Ramaderia

En destacaria dues: la sanitat animal i vegetal, i la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes, per seguir dotant el sector de les eines que el facin competitiu i garantir els màxims nivells. És cabdal el paper de les cooperatives en assessorar els productors i en comercialització. I quant a la gestió de les dejeccions, la revisió del Decret 136/2009 ha de preveure aspectes com la conversió dels ‘Plans Conjunts’ en ‘Centres de Gestió Conjunts’, en els que el paper de moltes cooperatives serà essencial, com ho està essent.

Oriol Anson_
ORIOL ANSON
Director General de Desenvolupament Rural

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 promou una política estructural per al món rural, especialment els sectors agrari i forestal; incorpora ajuts a les explotacions, moltes de les quals són part del teixit cooperatiu. I quant al foment del cooperativisme, inclou ajuts a inversions en transformació i comercialització d’aliments, per a elevar el valor afegit dels productes.