Compromís de l’oli amb el medi ambient

Oli oliva_Antoni GalceranOPINIÓ
Toni Galceran Oli d’Oliva FCAC

El Departament de Territori i Sostenibilitat ens ha anunciat la voluntat de crear un distintiu de qualitat ambiental per a les almàsseres, segons ens ha comunicat el Servei de Qualificació Ambiental. La intenció és reconèixer la gestió ambiental que els establiments productors d’oli d’oliva duen a terme de manera integral.

El distintiu de qualitat ambiental per a les almàsseres vol encaminar els elaboradors del sector de l’oli d’oliva cap a la sostenibilitat integral, del producte acabat i de l’empresa

L’aprovació d’aquest distintiu depèn del Consell de Qualitat Ambiental i, a dia d’avui, s’està treballant sobre la proposta de qüestionari d’autoavaluació i els criteris de puntuació que rebran els establiments en funció del compliment d’objectius.

Per obtenir el segell de garantia de qualitat ambiental, l’almàssera ha de complir tots els criteris bàsics i obtenir una puntuació mínima de 90 en els criteris opcionals que s’avaluen: tecnologia del processat, gestió de residus i de l’aigua, estalvi energètic, construcció o disseny espais exteriors, entre d’altres.

Es dóna per descomptat que la cooperativa sol·licitant del distintiu compleix amb la legislació sectorial i la normativa ambiental vigent referida a prevenció i control de les activitats, atmosfera, soroll, aigua, residus… però per assolir el reconeixement, cal anar una mica més enllà de l’estricte compliment d’aquesta normativa.

Es vol encaminar als elaboradors del sector de l’oli d’oliva cap a la sostenibilitat total a nivell ambiental, no només com a producte sinó també com a empresa. Les almàsseres que rebin aquesta qualificació disposaran del segell de qualitat ambiental durant 3 anys.

Grup operatiu de la mosca de l’olivera

Avancem en el projecte pilot per combatre la mosca de l’olivera i ja s’estan avaluant els resultats obtinguts durant la campanya passada a les 5 zones productores d’oli de Catalunya

Igualment, en aquests darrers mesos, hem seguit treballant per combatre la mosca de l’olivera i hem participat en diverses reunions bilaterals amb l’IRTA. La Federació i les cooperatives de la branca de l’oli que conformem el Grup Operatiu continuem avançant en el projecte, posat en marxa l’any passat, per combatre aquesta plaga amb mètodes alternatius a la lluita química i de baix impacte ambiental.

Aquesta prova pilot té una durada de tres anys (2017-2019) i actualment estem avaluant els resultats de la captura massiva obtinguts durant la campanya passada a cadascuna de les 5 zones productores d’oli de Catalunya.

L’estudi analitza el total de captures i l’evolució de la població de la mosca així com el percentatge de fruita picada des del mes de juliol fins al desembre, tenint  en compte el disseny experimental i la distribució de trampes per hectàrea per tal de determinar els tractaments més adequats a cada parcel·la.

Igualment es valoren els resultats obtinguts a cada cooperativa, en funció de les zones productores i les condicions d’intensitat de plaga, tipus de cultiu -secà o regadiu- i varietat d’oliva. Aquesta casuística ha de permetre redefinir i millorar l’estratègia dissenyada determinant quina és la màxima eficàcia de control de la plaga a cada cooperativa, i minimitzant el cost econòmic i l’impacte ambiental.

Tot plegat amb objectiu final d’incrementar la competitivitat de les cooperatives d’oli d’oliva.