Collita irregular de cereals

El sector cerealístic topa amb una climatologia cada vegada més complicada i irregular, que condiciona el potencial productiu dels secans i converteix els regadius en una eina clau per mantenir la rendibilitat.
CerealsPer això i malgrat que les superfícies s’han mantingut força estables, la campanya de cereal d’hivern s’ha caracteritzat per la variabilitat de rendiments. La reducció mitjana de la collita ha estat del 20% en relació amb l’any anterior, passant de 925.000 a les 740.000 tones d’enguany. D’aquestes, 464.000 tones són d’ordi i la resta, blat.

Els regadius són una eina clau per mantenir la rendibilitat

A les comarques de la Catalunya Central, on es conreen cicles més llargs,  les davallades han arribat al 40% de la producció. En canvi, els rendiments s’han mantingut relativament estables a moltes finques, especialment dels secans de Lleida amb sembres més avançades, mentre que s’han reduït a la meitat a punts en què les altes temperatures van afectar un moment clau del granat del cereal.

Com a peculiaritat en el primer any d’aplicació de les mesures de diversificació de la nova PAC, s’ha incrementat un 70% la superfície destinada al conreu de colza i els pèsols han quadruplicat la producció.