Cava per a tothom

Lluis Grogués_Responsable Vi FCACOPINIÓ
Lluís Grogués Vi FCAC

D’acord amb la Resolució del Ministeri d’Agricultura, l’autorització de noves plantacions de vinya a nivell nacional per a 2018 s’ha limitat a un 0,52% de la superfície plantada a 31 de juliol de 2017, que es calcula que són 951.923 hectàrees. S’autoritzen, doncs, un total de 4.950 noves hectàrees de vinya.

Amb aquest percentatge, el Ministeri intenta acontentar els diferents actors del sector, acceptant la petició dels sindicats majoritaris i de la Conferència Espanyola de Consells Reguladors Vitivinícoles i, alhora, sembla que també satisfà moderadament la patronal que hauria preferit augmentar la superfície.

No obstant això, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ens mostrem crítics amb la decisió del Ministeri.

En primer lloc i mentre no es pugui regionalitzar el percentatge, a la Federació som partidaris de limitar l’autorització de noves plantacions a un 0,25%. D’altra banda, creiem que s’ha produït un tracte discriminatori a l’hora de decidir sobre les peticions dels diferents consells reguladors.

La normativa preveu que, en la presa de decisions, entre d’altres criteris, cal atendre també les demandes dels consells reguladors, que acostumen a ser més restrictives per tal d’afavorir un creixement sostingut en les seves zones d’elaboració.

A tall d’exemple, el Ministeri ha estimat en la seva totalitat les recomanacions rebudes del Consell Regulador de la DOQ Rioja malgrat que suposen una aturada de creixement després de dos anys en què ja s’havia estat limitant a mínims. En concret, la superfície disponible per a autoritzacions de nova plantació serà de 0,1 hectàrees i no s’han autoritzat replantacions ni conversions de drets.

Contràriament, l’Administració ha tornat a obviar, com també ho estat fent els dos últims anys, la petició del Consell Regulador del Cava, que era la mateixa que la de La Rioja.

En el cas del Cava s’ha establert un límit de 172,2 hectàrees, decisió que considerem absolutament discriminatòria i demostra que el Ministeri ha sucumbit a les pressions dels elaboradors de Cava de fora de Catalunya, fonamentalment de València i d’Extremadura que volien incrementar el nombre d’hectàrees per als seus territoris.

La superfície autoritzada serà d’aplicació a tota la zona del Cava i es repartirà en fraccions iguals entre noves plantacions, replantacions i conversions de drets de replantació a raó de 57,4 hectàrees cadascuna.

Lamentablement, l’Administració ha tornat al Cava per a tothom.