Cau la producció d’oli però es mantenen els preus

Oli_olivesJust a les acaballes de l’anterior campanya d’oli d’oliva, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya vam confirmar una caiguda del 10% en la producció d’enguany. La collita d’oli se situarà en unes 26.500 tones front les 30.500 tones d’una campanya mitjana. Aquesta serà la tercera campanya consecutiva que, a causa de la sequera, no se superaran les 28.000 tones d’oli a Catalunya.

Toni Galceran, responsable d’oli de la Federació, explica que “es dona una afectació important del conreu per la falta de pluges de l’estiu, encara que hem aconseguit corregir lleugerament la davallada perquè els rendiments són superiors als de l’any passat”.

La sequera ha provocat una afectació important del conreu, que per tercera campanya consecutiva no supera les 28.000 tones

En el conjunt de l’Estat espanyol –el primer productor mundial- també es preveu un descens de la producció del 14%, amb una producció global d’1,1 milions de tones.

A nivell mundial, pel contrari, s’observa una tendència positiva, amb un increment productiu a països com Itàlia (augment del 75% en relació amb l’última campanya), Grècia (46%), Portugal (58%) i França (64%).

A nivell de mercat, s’espera que es mantindran els preus en origen perquè les existències d’enllaç de campanya són tan baixes que les disponibilitats totals d’oli d’oliva seran similars al consum mundial esperat.

En aquest sentit, Toni Galceran argumenta que “el sector ha sabut mantenir uns preus estables i ajustats als costos de producció al temps que està gestionant la comercialització de volums cada vegada més elevats, principalment en el mercat exterior”.

DADES 

Lleida 9.000 tones
Baix Ebre – Montsià 9.000 tones
Siurana 6.000 tones
Terra Alta 1.000 tones
Barcelona + Girona 1.500 tones