Canvis a les organitzacions de productors

Al desembre, es va publicar el Reial Decret que regula les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) i modifica aspectes relacionats amb el seu reconeixement i el funcionament dels fons i programes operatius.

Des del primer esborrany, fa prop d’un any, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha tractat de corregir determinades qüestions que resultaven francament preocupants per a les cooperatives amb reconeixement d’OPFH.

Fins i tot, en qüestions com el control democràtic per als socis no productors de fruites i hortalisses, el Reial Decret resultava incompatible amb la Llei de cooperatives i posava el sector en un carreró sense sortida. Les cooperatives es veurien obligades a modificacions estatutàries que serien denegades pels registres corresponents.

S’apuntava com a possible solució desfer les cooperatives multi producte reconegudes com a OPFH per crear una nova societat només hortofructícola. Aquesta proposta, però, contravenia les polítiques d’integració que s’impulsen des de les Administracions més properes amb eines com la Llei d’integració cooperativa o el Pla de Modernització i Concentració de Cooperatives, que vetllen perquè les cooperatives treballin d’una manera més agregada i estructurada.

La Federació aconsegueix una millora substancial per a les cooperatives reconegudes com a OPFH

La Federació és conscient de la voluntat del Reial Decret d’eliminar els dubtes de les institucions comunitàries sobre aquestes organitzacions. Però, lluny d’aquest objectiu, aquesta normativa generava inseguretat jurídica per a moltes cooperatives reconegudes com OPFH.

Finalment, les cooperatives, junt amb les conselleries d’Agricultura i Empresa, han aconseguit una millora substancial del Ministeri que evitarà un desgavell a les OPFH. En concret, s’ha autoritzat una solució basada en el reconeixement de les seccions de fruita i horta de les cooperatives com a OPFH i s’ha ampliat el termini per complir els nous requisits.

Malgrat tot, encara queda molt camí per recórrer.